(Last Updated On: 24. marts 2020)

Af: Erhard Schulte Westenberg, Provst for Tryggevælde Provsti

Coronasmitten berører os alle, og vi er alle nødt til at tage vores forholdsregler. Også folkekirken. Men vi lukker ikke helt ned. Nedenfor beskriver jeg, hvad der stadigvæk kan lade sig gøre i dag – for vi ved ikke, hvad morgendagen bringer.

Dødsfald

En af de mest indgribende begivenheder i vores liv er, når en af vore kære dør. Og vi vil gerne tage afsked med dem i værdighed. Men ikke alt kan være, som vi er vant til under de nuværende omstændigheder.

Hvor mange kan komme med i kirken?

På trods af de meget skrappe begrænsninger har regeringen givet lov til, at bisættelser og begravelser stadig kan finde sted, og de er ikke underlagt forsamlingsbegrænsningen på 10 personer. Menighedsråd og præster fastlægger i fællesskab, hvor mange personer der kan være i kirken under iagttagelse af kravet om min. 4 m2 pr person i kirkeskibet. I min egen kirke i Terslev er det f.eks. 16 personer. Maximumantallet på 100 personer uanset kirkens størrelse gælder stadigvæk.

Jeg opfordrer indtrængende til, at begrænse antallet af deltagere til bisættelser og begravelser mest muligt. Der er åbnet op for, at der kan gennemføres et forkortet ritual i kirken med de allernærmeste, og at den egentlige kirkelige handling med jordpåkastelsen finder sted på et senere tidspunkt, når bl.a. forsamlingsbegrænsninger er lempet eller ophævet. Det kan f.eks. være i forbindelse med urnenedsættelsen.

Også ved jordbegravelser kan der på et senere tidspunkt gennemføres en mindegudstjeneste for afdøde.

Jeg appeller til de pårørende, at man orienterer sine nærmeste og sit netværk om dødsfaldet, og samtidig meddeler, at kun de allernærmeste kan være med i kirken. Gør evt. opmærksom på det i dødsannoncen.

Jeg fraråder på det kraftigste, at man prøver at udsætte begravelsen/bisættelsen. Det er der simpelthen ikke opbevaringskapacitet til, og det vil på kort tid føre til scener ingen ønsker at være vidne til i Danmark.

Menighedsrådene, de ansatte og præsterne ved kirkerne vil gøre alt for, at afskeden kommer til at forløbe under værdige forhold, selv om ikke alt vil være som sidste gang, man var til bisættelse/begravelse.

Konfirmationer

Alle konfirmationer er udskudt til efter pinse 2020. Det er ikke en garanti for, at der så kan afholdes konfirmation søndagen efter pinse. Præsterne og menighedsrådene aftaler lokalt, hvilke andre datoer der kan komme på tale.

I det omfang, det er muligt, vil præsterne tilbyde fjernundervisning af konfirmanderne.

Vielser og dåb

De fleste dåb og vielser vil kunne udsættes til et senere tidspunkt, selv om det kan være forbundet med irritation og besvær.

Ønsker man at dåb eller vielse skal gennemføres under de nuværende omstændigheder, vil en sådan handling være underlagt forsamlingsbegrænsningen på 10 personer (inkl. kirkens personale).

Nøddåb og nødvielse vil stadig kunne gennemføres.

Gudstjenester

Alle gudstjenester og møder i kirkerne og konfirmandstuer/sognegårde er aflyst indtil d. 1. april. Vil skal være indstillet på, at denne aflysning vil blive forlænget.

Når ikke vi kan samles i kirkerne, må vi tage andre former for gudstjenester i brug. De, der er vant til at bruge internet og de sociale medier kan finde nye muligheder der. De, der ikke har mulighed for det, kan ringe til deres præst og være med i en kort telefonandagt. Måske kan man lave en telefonkæde, så man på den måde stadigvæk kan føle, at man er en del af et fællesskab.

Mange præster har taget fantasien i brug for at holde kontakt til de enkelte medlemmer af menigheden. Hold dig ikke tilbage fra at ringe til hende eller ham.

Ved at følge disse opfordringer, bidrager vi alle med til at smittekæden kan brydes, så vi snarest muligt kan vende tilbage til vore vante livsmønstre.

Coronasmitten tvinger os til nye samværsformer, som i begyndelsen nok vil virke lidt akavede. Ikke mindst, fordi vi skal undgå fysisk berøring. Lad os være fælles om beslutningen, at dét skal ikke tvinge os i knæ. Lad os være fælles i håbet om, at også coronasmitten får en ende, og vi igen kan bevæge os frit og give hinanden alle de kram og knus og kys, vi har opsparet imens. Lad os se frem til påskens begivenheder, som forkynder livets sejr over død og elendighed.

Provstiets præster står gerne til rådighed for samtaler og vejledning. Tøv ikke med at kontakte dem pr. telefon eller mail.

Du kan holde dig orienteret i medierne og på kirkernes (findes på www.sogn.dk) , provstiets (www.tryggevaeldeprovsti.dk) og stiftets (www.roskildestift.dk) hjemmesider.

Guds fred og alt godt.

Skriv en kommentar