(Last Updated On: 15. januar 2021)

Der er bl.a. gudstjeneste i Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge på søndag. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I sidste uge blev det atter muligt at holde gudstjenester i landets kirker, og gældende fra den 8. januar er en ny vejledning fra biskopperne om gudstjenester og kirkelige handlinger introduceret.

Det anbefales i den nye vejledning bl.a. at gudstjenester og kirkelige handlinger kun bør vare maksimalt 30 minutter og at fællessang undlades.

Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende.

Afstandskravet er to meter mellem hver kirkegænger og desuden skal alle have 7,5 kvadratmeter at bevæge sig på.

Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på maksimalt fem personer.

Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på maksimalt 50 personer under hensyntagen til afstandskrav.

I Stevns bliver der på søndag den 17. januar afholdt gudstjeneste i følgende kirker: Frøslev Kirke kl. 10.30, Havnelev Kirke kl. 11, Hellested Kirke kl. 9, Himlingøje Kirke kl. 11.30, Hårlev Kirke kl. 10.15, Kirkeladen i Strøby kl. 10.30, Magleby Kirke kl. 10, Store Heddinge Kirke kl. 10.30 og Store Tårnby Kirke kl. 9.
rmh

Skriv en kommentar