(Last Updated On: 28. januar 2021)

En tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Nicolinelund vækker stor kritik fra seks omkringliggende grundejerforeninger i Strøby Egede, som nu har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over tilladelsen.

Af Erik Nielsen

Det er her, at udløbet fra tilkoblingen fra Nicolinelund løber ud. Det vil ifølge klagerne forringe kvaliteten af badevandet væsentligt og er ikke i tråd med den politik, der er i øvrigt er lagt op til for lokalområdet. (Privatfoto)

Strøby Egede: De omkringliggende grundejerforeninger ved Nicolinelund klager nu over, at Stevns Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassiner anlagt i forbindelse med etablering af bebyggelsen Nicolinelund.

De klager over, at det ansøgte afvandingsområde er kapaciteten er voldsomt underdimensioneret, hvorfor man de forudser ophobning af regnvand, således at naboarealer vil blive oversvømmede.

Da det er en privat udstykning er det udstykkers pligt selv at bortskaffe overflade vand på lovlig vis, og det skal Stevns Kommune give tilladelse til kan ske på forsvarlig vis.

Det mener de seks grundejerforeninger ikke er sket med den tilladelse, der blev udstedt i december.

»Endvidere er der risiko for en væsentlig forringelse af badevandskvaliteten som følge af vandudledningen tæt på strandkanten,« lyder det i klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I sidste øjeblik sendte foreningerne i weekenden klagen af sted. Fristen for at klage over den udstedte udledningstilladelse var mandag.

»Klagerne har parceller til Køge Bugt, samt parceller mod området med regnvandsbassin«, skriver de seks samarbejdende grundejerforeninger til klagenævnet.

– Det er noget fusk, der er lavet, som er imod al etik og moral. Udledningen er underdimensioneret, og det forurenede overfladevand ledes næsten direkte ud på stranden ved Kystvejen i en allerede eksisterende rørledning i stedet for at blive ført længere ud i havet, hvor det naturligt kan føres væk med strømmen, siger Viggo Boe Hansen fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, der er en af de seks klagere.

 

Læs hele artiklen i denne uges udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar