(Last Updated On: 16. september 2021)

I det nedlagte Boesdal Kalkbrud er byggeriet af et nyt besøgscenter godt på vej. Betonkanonerne er nu gået i gang samtidig med, at hele organisationen lægges om, og alle medarbejderne i Verdensarv Stevns virksomhedsoverdrages til Stevns Klint Besøgscenter Aps.

Det er en begejstret og forventningsfuld Steen Bonke Sørensen, som er direktør for Stevns Klint Besøgscenter, der viser rundt på den byggeplads, der om 10 måneder er et besøgscenter for verdensarven. (Foto: Jørgen C. Jørgensen)

Af Erik Nielsen

Boesdal: Byggeriet af et nyt besøgscenter er godt på vej i det nedlagte kalkbrud i Boesdal. Betonkanonerne har lagt det første lag beton til selve fundamentet. Besøgscentrets nyansatte direktør Steen Bonke Sørensen viste for nylig rundt bag indhegningen på byggepladsen for at fortælle om det fundamentale i det besøgscenter, der skal formidle fortællingen om et tyndt lag fiskeler, som gemmer historien om en enorm meteor, massedød og dinosaurernes uddøen for 66 millioner år siden.

På seneste møde i kommunalbestyrelsen stemte politikerne i Stevns Kommune i enighed ja til at nedlægge den nuværende organisation for Verdensarv Stevns og lægge alle deres arbejdsopgaver ind under det nye anpartsselskab Stevns Klint Besøgscenter.

I aftalen fremgår det også, at historien om Stevns Klint skal bredes ud til folket og levendegøres – ikke mindst historien om det, som er hele grunden til, at klinten på det østlige Sjælland i 2014 blev klassificeret som Unesco Verdensarv.

Læs hele artiklen i denne uges udgave af Stevnsbladet.

Fakta

Den organisatoriske struktur for verdensarven på Stevns:

  • UNESCO er øverste myndighed for verdensarven og stiller som krav, at der skal udarbejdes en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen udstikker de formelle rammer for arbejdet med verdensarven.
    Stevns Kommune er ansvarlig for forvaltningsplanen og for at følge op på den.
  • Stevns Klint Besøgscenter ApS driver besøgscentret.
  • Verdensarvskontoret (sekretariat), som er placeret under Stevns Klint Besøgscenter ApS, har ansvaret for den overordnede styring af forvaltningsplanen.

For at styrke medejerskab og samarbejde er der etableret et verdensarvsråd, som er det overordnede strategiske og koordinerende samarbejdsorgan.

Under verdensarvsrådet er der tre rådgivende grupper:

  • Naturgruppen, som består af interessenter med viden om og interesse for naturen langs Stevns klint.
  • Geologisk referencegruppe, som rådgiver om geologisk forskning. Gruppen består af forskningsinstitutioner med aktiv forskning og/eller undervisning ved Stevns Klint.
  • Lokal referencegruppe, som rådgiver om lokale interesser. Gruppen består af lokalt forankrede organisationer og enkeltpersoner med interesse for verdensarvsarbejdet.

I rådet sidder repræsentanter fra Stevns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Østsjællands Museum, Stevns Klint Besøgscenter, Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti, Naturstyrelsen, Gjorslev Gods og Selskabet Højeruplund.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar