(Last Updated On: 3. juni 2022)

Natur: Der er ros til fælles samarbejde med kommuner og Folketing fra både klimaaktivister og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Folketingsflertal vil droppe dumpning

“Det er et wake-up kald”

Formanden fra Klima- og Energigruppen Stevns, Birgit Smedegård Olesen, ser folketingsflertallets beslutning om at stoppe dumpningen af slam i Køge Bugt, som en meget positiv beslutning.

– Det er jeg rigtigt glad for. Det er første gang, der virkelig er taget et skridt for at gøre noget godt for Køge Bugt. Men det er kun sket i kraft af en massiv borgerindsats, siger Birgit Smedegård Olesen.

– Jeg ser det også som et første led i at gøre Køge Bugt til en naturhavpark. For det er nødvendigt. Fra at have været et levende miljø, så er havbunden blevet en ørken. Så jeg håber folketingspartiernes beslutning er et wake-up kald, understreger Birgit Smedegård Olesen.

Kampen fortsætter

Formanden for Dansk Naturfredningsforening (DN) på Stevns, Michael Løvendal Kruse, vil også kæmpe for at gøre Køge Bugt til en havnautrpark.

– Hele Øresund er et unikt havområde, og vi har sammen med naturfredningsforeninger fra alle Østersølandene rettet henvendelse til EU-parlamentet. Det er både vores ansvar og håb at få etableret en naturhavpark, fremhæver han, og siger om beslutningen om at stoppe klapningen af slam:

Jeg vil tilskrive, at kampen mod slamdumpningen er vunde, til samarbejdet mellem natur- og klimaforeningerne, kommunerne og de kræfter i Folketinge, som har rettet et kritisk øje på det forurenende projekt. Det har været spot on, og gået op i en højere enhed. Det viser, at kompetent samarbejde mellem os og kommunerne kan flytte selv store projekter. Men der er stadig behov for fokus på havmiljøet, bl.a. har vi stor bekymring for sejlrenden Kongedybet, så vi fortsætter kampen, slutter Michael Løvendal Kruse.
sky

Skriv en kommentar