(Last Updated On: 16. december 2019)

Fredag den 6. december 2019 indviede Guldborgsund Kommune en såkaldt ”klimasø” ved Tingsted å i Nykøbing Falster. Projektet har dels til formål som bufferzone at optage højvande og forhindre oversvømmelser af byområdet, men også til formål at være rekreativt naturområde for borgerne.

Jeg har i mange år foreslået ledende toppolitikere i Stevns Kommune, at der blev lavet noget lignende ved Tryggevælde å, dels før åens smalle passage ved Tingvejsbroen, men også længere fremme mod åudløbet. Det kunne så som naturprojekt forhindre de jævnlige oversvømmelser af hele ådalen og lukning af Tingvej.

Svarene har været: tja, nåe ja, ih ja og lignende.

Og en enkelt: men det er naturfredningsforeningen imod.

Det tror jeg nu ikke på. Og skulle det endelig være tilfældet, så er det altså ikke dem, der bestemmer eller betaler.

Jeg husker endnu ”Tryggevælde ådals rapporten” til cirka to millioner kroner, efter ønske fra naturfredningsforeningen. Den rapport ligger i dag i skuffen og samler støv.

Og som lodsejerne sagde: Så fik vi papir på det, vi har vidst hele tiden.

De penge burde have været anvendt til noget meget mere håndgribeligt.

Rundt i landet er der lavet mange naturprojekter, anlagt eller støttet af fonde.

Så kommunens økonomi er ikke nogen undskyldning.

Det er aldrig for sent at høre efter eller blive klogere. Tag en tur til Nykøbing F.

Georg Vad-Nielsen
Åstræde 12
Strøby Egede

Skriv en kommentar