(Last Updated On: 27. august 2015)

Stevns klint nedfald2En enkelt Venstrepolitiker og to Socialdemokrater stemte nej til at udsætte sagen om fredning af Stevns Klint – de vil have sagen i kommunalbestyrelsen som først udmeldt. Efterfølgende begærer Socialdemokraterne på Stevns samt De Radikale sagen i kommunalbestyrelsen

STEVNS: Et flertal på fire mod tre i Økonomiudvalget har stemt for at tage fredningssagen af kommunalbestyrelsens dagsorden den 3. september.

Netop på det ovenstående officielle kommunalbestyrelsesmøde skulle der have været truffet en endegyldig beslutning om fredning af Stevns Klint.

Men på seneste Økonomiudvalgsmøde stemte borgmester Mogens Haugaard, V, Bjarne Nielsen, V, Anette Mortensen, V, og Varly Jensen, DF, for at udsætte fredningssagen indtil der foreligger flere fyldestgørende fysiske og økonomiske beregninger. Borgmesteren foreslog desuden, at der afholdes et borgermøde i Stevnshallen samt at økonomien ved en eventuel fredningssag afholdes inden for Natur-, Fritid- og Kulturudvalget og Plan- og Teknikudvalgets budgetter.

De øvrige tre medlemmer af Økonomiudvalget Bjarne Ø. Rasmussen, V, Steen S. Hansen, A og Thomas Overgaard A, stemte imod at udsætte sagen. De ønsker sagen fremlagt i Kommunalbestyrelsen, som tidligere besluttet.

 

S og B begærer sagen i KB

Efter mødet har kommunalbestyrelsesmedlem Steen Nielsen på vegne af partiet (Socialdemokraterne) begæret sagen til behandling på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Det samme har Jørgen Gregersen fra De Radikale .

”På vegne af Radikale Venstre begærer jeg hermed følgende sag fra økonomiudvalgets møde den 25. august 2015, til behandling på førstkommende  møde i kommunalbestyrelsen den 3. september 2015”, lyder det fra Jørgen Gregersen.

Kommunalbestyrelsens møde holdes i byrådssalen på rådhuset i Store Heddinge torsdag den 3. september kl. 18. Der er offentlig adgang.

Skriv en kommentar