(Last Updated On: 15. juni 2022)

Samtidig får byen Stevns’ første klimanaturskov.

Af Klaus Slavensky

Centerchef i Stevns Kommune, Birgitte J.T.K. Nielsen åbnede Klippinges nye bypark. (Fotos: Klaus Slavensky)

 

Folkefest: Det var centerchef for Teknik- og Miljøforvaltningen, Birgitte J.T.K. Nielsen, der fik æren af at klippe snoren, og erklære Klippinge Bypark for åben, da projektet med et rekreativt område lørdag eftermiddag den 11. juni kunne indvies.

Projektet startede i 2018, og det knapt fire hektar store område med 1,1 kilometer stisystem og en flere meter høj multibakke, skyldes en kæmpe indsats fra frivillige og Klippinge Borgerforening.

Sankthansaften

Borgerforeningens formand, Niels Tryde, takkede Stevns Kommune for mange års godt samarbejde om den imponerende park, der bl.a. bygger på en brugsaftale, som gælder i 30 år, da området er kommunens grund.

– Nu er et uopdyrket område forvandlet til en park, og det bliver spændende at følge udviklingen, sagde formanden, som rettede en speciel tak til sponsorer, men også til initiativtager og entreprenør Jan Hansen, hvis frue, Birthe From, har stået for at forvalte og skaffe midler til alle idéerne.

Parken vil den 23. juni danne ramme om et stort Sankthans-arrangement, der begynder med fælles spisning kl. 18 og slutter med bål ved 20:30-tiden, hvor der også uddeles præmier for den flotteste heks, for stedet er også meget børnevenligt.

Helt ny vildskov

Formanden for Plan, Miljø & Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), sendte takken til kommunen retur til Klippinges borgere.

– Det er jer, som har lavet alt dette, og det er en fornøjelse at se, hvordan I passer på naturen, samtidig med at I har lavet et samlingssted for byens fester. I har gjort det rigtigt godt, og jeg håber at jeres initiativ breder sig til hele kommunen, lød anerkendelsen fra udvalgsformanden.

Centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen oplyste, at Klimaskovfonden under Miljøministeriet, har givet 700.000 kr. til et skov- og lavbundsprojekt, som netop bliver anlagt i forlængelse af Klippinge Bypark.

– Skovområdet på 11 hektar plantes på den anden side af branddammen ved Klippinge ud mod Bjælkerupvej. 7 hektar vil blive regulær skovdrift og godt 2 hektar vildskov og så kommer der en buffer på ca. 30 meter til den nærmeste beboelse, forklarer centerchefen og fortsætter:

– Der starter lokale arbejdsgrupper til august for at drøfte anlæggelse af stier, p-pladser og hvilke arter der skal indgå, og vi satser på at starte beplantningen ved årsskiftet, oplyser Birgitte J.T.K. Nielsen, der tilføjer, at det er kommunen, som drifter skoven sammen med Klimaskovfonden.

Tingstedet skal bruges til borgermøder. Fra venstre, sten 1: Niels Tryde, sten 2: Flemming Petersen, sten 3: Jan Hansen og sammen på sten 5: Birgitte J.T.K. Nielsen og Birthe From.

Klippinge risalamande

Men der findes allerede over 50 forskellige planter og træer i byparken, som Jan Hansen har lavet til en mini-botanisk have, som han viser rundt i.

– Det var en større opgave end forventet, men det gik med stor hjælp fra mange frivillige, siger han og fremviser parkens nyeste tilbud: en lukket hundelegeplads på 900 kvadratmeter.

– Her har vi mandeltræer, der allerede bærer frugt og vi har også stevnskirsebærtræer, så nu kan vi lave risalamande á la Klippinge, siger han og fremviser også buske og træer med havtorn, figner og paradisæbler.

– Det høje ’ukrudt’ mellem planterne er med til at hjælpe dem på vej, og så bidrager de til biodiversiteten, lyder det fra Jan Hansen, der har en guldgrube af gode havetips.

Et rigtigt værested

Fire års arbejde har båret frugt og side om side med Klar Forsynings regnvandsbassiner med blomstrende åkander, er der nu et område med aktivitetsredskaber, mini-trampolin og trætipier til byens børn og daginstitution, et vaskeægte tingsted, borde og bænke og i fremtiden mange dejlige hyggekroge, når alt vokser op.

Et udsnit af Klippinge Bypark. Den kommende klimanaturskov kommer i forlængelse af byparken bag træerne i horisonten.

Skriv en kommentar