(Last Updated On: 22. marts 2022)

Klippinge: Fredag formiddag i sidste uge var der indvielse af en ny børnetrampolin i Klippinge Bypark, og den blev straks taget i brug af børn fra Klippinge Børnecenter, som var mødt op til indvielsesfesten.

Børnene kom fra vuggestuegruppen og småbørnsgruppen, og der gik ikke lang tid, før de på skift hoppede op og ned på den lille, grønne firkant, som af sikkerhedsmæssige årsager er omkranset af et sort faldunderlag hele vejen rundt.

(Fotos: Rikke Michael Hansen)

Bevægelse er godt for krop og sjæl

Forinden var der indvielsestale ved udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V), som klarede de rød-hvide snore uden saks. Han lagde i sin tale vægt på vigtigheden af omgivelsernes betydning. Og han fremhævede et sted som Klippinge Bypark, der indbyder til en tryg naturoplevelse i fred og ro og samtidig kan et besøg i parken fremme fysisk aktivitet.

– Vi har i kommunalbestyrelsen vedtaget en sundhedspolitik med en række indsatser og pejlemærker. Her ser vi et resultat af en af indsatserne: en børnetrampolin, der motiverer til bevægelse. Bevægelse har stor betydning for både krop og sjæl, det fremmer både fysisk og mentalt velvære, sagde udvalgsformanden, der glædede sig over den bynære park ved Klippinge, som de seneste år har udviklet sig gevaldigt.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i 2019 en sundhedspolitik med 6 overordnede pejlemærker og efterfølgende et handleplankatalog med 14 indsatser. Pejlemærke 6 med overskriften ’Fysisk aktivitet’ handler om, at flere skal have mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet. Kommunalbestyrelsen har desuden afsat 20.000 kroner i både 2021 og 2022, som skal omsættes til initiativer, der fremmer bevægelse. Valget er faldet på opsætning af to børnetrampoliner, den ene i Klippinge Bypark. Den anden planlægges på sigt placeret i de kommende udearealer ved Biblioteket i Hårlev.

Efter tale og trampolinhop havde Stevns Kommune sørget for pølsehorn, frugtspyd, sodavand og kaffe til de fremmødte.

Flere gode ting på vej

Det godt 3½ hektar store område er ejet af Stevns Kommune, men det er frivillige kræfter i Klippinge, som står bag den store forvandling fra et afgræsningsområde for får til i dag, hvor der bag ved Klar Forsynings regnvandsbassin er plantet adskillige træer, buske og blomsterfrø med stisystemer imellem samt en bålplads og en stor jordhøj, der flittigt benyttes af nabobørnene fra Klippinge Børnecenter.

Blandt initiativtagerne er Jan Hansen, som fortæller at der fortsat er mange planer for området. Bordbænkesæt skulle være på vej indenfor en måneds tid, og på sigt skal der opsættes aktivitetsredskaber af robinietræ samt en fugleredegynge, på Sankt Hans bålpladsen skal der kompasretningerne N, S, Ø og V på fire af de omkransende sten, mens andre sten skal pyntes med alfabetet i hhv. røde og blå farver. Der skal også etableres et 900 kvadratmeter stort indhegnet området til hundene, hvor de kan løbe frit og opsættes skilte. Sidstnævnte vil Stevns Kommune være behjælpelig med, mens de andre opgaver – både gennemførte og planlagte – er baseret på fondsmidler og frivillige kræfter.

Der er indgang til byparken via Lindencronevej og alle er velkomne til at besøge området.

Skriv en kommentar