(Last Updated On: 11. januar 2022)

Men til gengæld bliver veje, fortove og kantstene renoveret

Af: Klaus Slavensky

Spildevandplan: Når der i øjeblikket graves veje op i Strøby Egede, er det led i et større dansk-europæisk tiltag for at sikre klimaet.

EU’s vandrammedirektiv har fundet vej til en række love og bekendtgørelser, som Folketinget har vedtaget i en lind strøm fra 2017 og frem til i dag, og sågar FN’s Verdensmål om rent vand og klimaindsats har påvirket den spildevandsplan, som Stevns’ kommunalbestyrelse har vedtaget efter en længere høringsfase.

Projektleder Anders Valentin, Klar Forsyning, har været serviceminded og besøgt de hustande som havde spørgsmål til kloakeringsprojektet, og han er stadig klar til at hjælpe med oplysninger. 

Stødte på problemer

I september måned 2021 afholdt firkløveret Stevns Kommune, Klar Forsyning og ingeniørvirksomheden MOE og entreprenørfirmaet Arkil et velbesøgt borgermøde, hvor de forklarede hvordan man ville adskille regnvand fra spildevand i det der kaldes Etape A, del 1, og som omfatter området Strandparksvej, Fortunvej, Solvænget, Æblelunden og dele af Stevnsvej, Skovvangsvej, Egelundsvej og Engvangsvej.

Tidsplanen blev oplyst som startende fra slutningen af september, og skulle for del 1’s vedkommende være tilendebragt inden julen 2021. Det er ikke sket, arbejdet er knapt halvvejs.

– Ja, det er desværre forsinket, der har været problemer med bl.a. eksisterende anlæg i vejnettet. De oplysninger, som vi og entreprenøren har fået, har ikke været helt præcise, så vi er stødt på f.eks. vand, gas og andre ledningsinstallationer, og der er jo ikke meget plads under asfalten, forklarer projektleder Anders Valentin fra Klar Forsyning, som ellers har haft kontakt med ganske mange beboere om hver enkelt matrikel og ejendom.

– Det betød, at vi har måtte omlægge vandledninger og andet før vi kunne lægge hovedledningen, og gøre klar til indstik til de forskellige ejendomme. Så jo, tidsplanen er et par måneder bagud, hvilket også har skyldtes mangel på arbejdskraft, oplyser Anders Valentin og fortsætter:

– Vi er nu færdige med den del af Engvangsvej, som ikke havde adskillelse af regnvand og spildevand, og arbejder os frem ad Strandparksvej, og er netop gået i gang med Skovvangsvej. Og det vil gå hurtigere end på Engvangsvej, fordi vi har hele to hold på Skovvangsvej, så vi skulle gerne være færdige der i begyndelsen af februar. I denne måned vil vi sammen med entreprenøren revidere tidsplanen. Arkil har frem til 30. maj, og trods startfasens forhindringer er der intet som tyder på, at den overordnede tidsplan ikke overholdes, siger Anders Valentin.

Kloakeringsarbejdet i området ved Strandparksvej er forsinket, men er nået til Skovvangsvej, og nu er der sat mere mandskab til projektet, oplyser Klar Forsyning. (Foto: Klaus Slavensky)

Til gavn for den enkelte

Spildevandsplan 2021-30 er startet i Strøby Egede og vil over de næste 10 år sprede sig til hele Stevns med vejarbejde og gravemaskiner, og i løbet af 2022 vil den øvrige del af Etape A påbegyndes og bl.a. omfatte dele af Stevnsvej.

En af årsagerne til forsinkelsen i del 1’s område skyldtes, at det er lykkes Klar Forsyning at få Stevns Kommune involveret i renoveringen efter anlægsarbejdet.

– Jeg kan glæde beboerne med, at kommunen har påtaget sig at gå med i vejprojektet, så der kommer nye kantsten og ny asfalt på fortovet. Det er allerede sket på Engvangsvej, hvor der blot mangler slidlaget, som gør det nyt og pænt at se og gå på, lyder det fra Anders Valentin, der også oplyser, at planen for resten af Strandparksvej er, at hovedledningen graves ned først og dækkes til så arbejdet ikke stopper trafikken. Ligesom man primært vil arbejde udenfor myldretid på Stevnsvej.

– Vi laver nye regnvandsstik til alle ejendomme, og alle har fået tilsendt stikskitser. Når stikledninger fra vejen er ført ind til grunden, bliver borgerne kontaktet af Stevns Kommune, og så kan det sidste arbejde påbegyndes, siger han og tilføjer, at flere allerede har lavet aftaler med kloakfirmaer, så husejerne kan søge om håndværkerfradraget i 2021 for arbejde, der er udført senest den 31. marts 2022 for at få fradrag.

– Der er selvfølgelig nogle gener forbundet med et så stort anlægsarbejde, men håndværkerne er opmærksomme på at feje og spule vejene og rydde op til weekenden. Og der skulle ikke være problemer med affaldshentning, selv om dele af vejen graves op. Man skal bare gøre som man plejer, så klarer renovationen resten, lyder det fra Anders Valentin, Klar Forsyning.

Fra separatkloakeringen er færdig, har hver enkelt husstand et halvt år til at få gennemført tilslutningen til regnvandsledningen.

 

 

 

Skriv en kommentar