(Last Updated On: 16. juli 2019)

Politik: Det kneb gevaldigt for de stevnske politikere at give hinanden håndslag på retningslinjer for den lovbestemte grundlovsceremoni for nye danske statsborgere, da kommunalbestyrelsen på sit sidste møde inden sommerferien skulle fastlægge proceduren.

Et håndtryk for danskhed

Mange vil nok tænke, at det på Stevns mere er et hypotetisk spørgsmål at drøfte:

At en ny statsborger skal tvinges til at trykke borgmester Anette Mortensen (V) på næven for at blive dansker.

Da loven blev vedtaget i Folketinget, stemte Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale imod, og Socialdemokratiet undlod at stemme, så man kan måske forvente, at den nye socialdemokratiske mindretalsregering vil komme med et udspil, som trækker denne regel tilbage.

Foreslog at droppe kravet

Der var heller ikke den store velvilje blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne på Stevns, idet syv medlemmer fra forskellige partier synes, at ceremonien var „unødvendig og spild af ressourcer”.

Jan Jespersen og Sejer Folke fra Enhedslisten foreslog, at passusen om håndtryk blev slettet, men det afslog Anette Mortensen (V).

– Det vil jeg aldrig gøre. Det vil kræve en lovændring. Det bliver ikke mig, som bryder loven, svarede borgmesteren.

Frygtelig nationalisme

Den socialdemokratiske gruppe blev delt midt over, da Steen Nielsen bad om en protokollering, som kaldte grundlovsceremonien for „unødvendig og spild af ressourcer”.

– Det her er en frygtelig form for nationalisme og en påduttet symbolpolitik, som ikke er værdigt for det danske samfunds, sagde han.

Han fik straks opbakning fra partifællerne Henning Urban Dam Nielsen og Anne Munch, og både Enhedslistens to medlemmer og Mogens Haugaard og Jørgen Larsen fra Nyt Stevns tilsluttede sig protokollatet.

Et flertal stemte for

Den nye procedure blev dog vedtaget af et flertal af kommunalbestyrelsen, og såfremt der overhovedet melder sig en ny statsborger, så står borgmesteren klar til at give en hånd med det nye ritual.
sky

Skriv en kommentar