(Last Updated On: 22. marts 2022)

Det er lykkes borgerne at indsamle over 2 millioner kroner.

Stine Prüss Petersen og kommende storkunde, Valdemar sammen med den nuværende ejer Karl-Erik Hansen. (Foto: Vilhelm Møller)

Borgerhjælp: For to år siden meddelte banken købmand Karl Erik Hansen, at hans alder var i vejen for at opnå lån til ombygning, så forretningen kunne moderniseres.

Den melding fandt kunderne sig ikke i, og igangsatte projekt: Red købmanden i Lyderslev.

For dagligvarebutikken i Lyderslev er den eneste i kilometer stor afstand til de nærmeste større byer som bl.a. Rødvig og Store Heddinge.

”Vi er i mål”

Lyderslev-Gevnø Borgerforening tog initiativet, der blev dannet en borgergruppe og taget kontakt til dagligvarekoncernen Dagrofa, som i dag har omkring 100 butikker, hvor borgerne er involveret som ejere.

Der har været afholdt flere beboermøder, samler tilsagn om anpartskøb, afholdt støttekoncerter og indsamlinger, søgt fonde, og nu er det med nyligt tilsagn om støtte fra LAG-midler på 748.000 kr. lykkes at komme i mål.

– Derfor kan vi nu garantere, at projektet omkring at ombygge samt holde købmanden på medlemmernes præmisser, bliver til noget. Vi er i mål, siger Stine Prüss Petersen fra arbejdsgruppen.

– Processen herfra er, at vi skal have indbetalt alle pengene for køb af anparter. Herefter afholder vi 3. borgermøde, hvor vi vil afholde den stiftende generalforsamling og vælge bestyrelsen af selskabet. Når vi har alt dette på plads kan vi så starte renoveringen af købmanden, forklarer hun.

Ny butik i år

Støtten fra bl.a. Landsbypuljen og fonde skal primært gå til selve istandsættelsen, og borgeranparterne til at oprette et ejendomsselskab, oprette bankkonto og så købe selve ejendommen, der skal drives af en bestyrelse.

– Men vi får intet med driften af butikken at gøre. Karl Erik lejer sig ind og fortsætter som selvstændig købmand. Det har vi ikke forstand på, men det er hans faglighed, og den er vi glad for og støtter, oplyser Stine Prüss Petersen.

Hun beretter videre, at hun forventer at anparterne er indbetalte og ejendommen købt i løbet af sommerferien.

– Vi har lavet en plan for renovering, og vi er i gang med at indhente tilbud fra lokale håndværkere. Og så kan vi lave et konkret budget, siger hun.

Udover professionelle håndværkere vil også frivillige bidrage til renoveringsarbejdet, og under hele processen vil dele af forretningen holdes åbent.

– En stor tak til alle som har hjulpet. Vi kunne ikke have gjort dette uden de lokale lyderslevianere, siger Stine Prüss Petersen, der forventer stiftende generalforsamling inden sommer, og at hele projektet er tilendebragt inden årets udgang.
sky

Skriv en kommentar