(Last Updated On: 14. september 2021)

Sagen om kommende dumping af slam i Køge Bugt fra Lynetteholmen er en stor lokal sag. Det skyldes en bekymring for, hvordan store mængder opgravet slam vil påvirke havmiljøet i bugten, hvis det hældes ud, som der planlægges med.

Før sommer rejste Venstre i Folketinget sagen over for Transportministeren, der står for koordineringen af Lynetteholms-projektet. Det kom der et par svar ud af, men ikke den store sikkerhed eller afklaring for miljøet.

I Venstre holder vi derfor fast i sagen. Godt nok har Venstre i Folketinget stemt for planerne om Lynetteholmen, men vi skal samtidig have sikkerhed for, hvordan slam og miljøpåvirkning håndteres forsvarligt. Ikke mindst ønsker vi at få afklaret, hvilke eventuelle gener det vil medfører for kystområderne langs Køge Bugt, og hvordan disse genere kan undgås. Vi mener, at man bør arbejde ud fra et forsigtighedsprincip, dvs. der skal ikke løbes nogen risiko for vandmiljøet i Køgebugt, hvis man efterfølgende for eksempel opdager store negative miljøpåvirkninger fra indholdet i slammet, opblomstring fra tilført næringsstoffer, smattede strande m.v.

Foreløbig har Jacob Jensen i sin egenskab af Venstres miljøordfører fulgt op med nedenstående spørgsmål til Miljøministeren: Hvad mener ministeren om håndteringen af klapning af store mængder slam i Køge Bugt som følge af etableringen af Lynetteholmen? Og hvordan vil ministeren sikre, at det lokale vandmiljø i og omkring Køge Bugt ikke lider overlast som følge af klapningen?

Store udviklingsprojekter som for eksempel Lynetteholmen kan kaste meget positivt af sig – også for nærområderne. Men vi må og skal passe godt på miljøet, ikke mindst når vi taler om så store mængder slam, som i denne sag. At vandmiljøet i Køge Bugt i forvejen er sårbart, gør det så meget desto vigtigere at være på den sikre side – både af hensyn til vandmiljøet og lokalområderne, og hvor bosætning og udvikling også hænger nøje sammen med en mangfoldig og ren natur, som man kan færdes i.

Anette Mortensen (V) – borgmester Stevns kommune
Niels Hörup (V) – borgmester Solrød kommune
Ken Kristensen (V) – borgmesterkandidat Køge kommune
Jacob Jensen (V), MF og formandskandidat i Region Sjælland

 

 

Skriv en kommentar