(Last Updated On: 25. oktober 2019)

Arbejdsgruppen fra Strøby og Strøby Egede Borgerforening har ved aktindsigt i Vejdirektoratets (VD) forundersøgelse af Statsvej Stevns fået bekræftet vores opfattelse af, at Køge styrede undersøgelsen og resultatet.

På VD’s infomøde den 17. september 2019 i Hårlev kom de til et spørgsmål med følgende bemærkning: Køge har udtrykt ønske om en motorvejstilslutning mellem Køge og Herfølge, men de ønsker den ikke i øjeblikket.

Vi har spurgt ind til det, og VD svarer: Køge har i mere end 5 år ønsket en motorvejstilslutning der til aflastning af Køge by, men ikke i øjeblikket.

Så forstår vi bedre borgmester Poul Arne Nielsens forgæves forhandlinger med Køge i årene 2007-2013, samt borgmester Marie Stærkes udtalelser fra den tid: Vi vil ikke have (læs Stevns) biler kørende i vores baghaver.

Bl.a. en politikers bopæl i Egøje.

Det vil sige, at Køge afventer en principbeslutning af Sydlig Stevnsvej, der som statsvej fortrinsvis ligger i Stevns Kommune, hvorefter de beder staten om en motorvejstilslutning – kun til gavn for egne borgere.

Og som tvinger ca. 20.000 Stevns trafikanter til fortsat at holde og forurene Køge by på Strandvejen og Ringvejen. I forundersøgelsen er Ringvejen anført med en trafikmængde på ca. 40.000 biler i 2020. Det er en kolossal belastning af byen med støj, røg og forurening. Ufatteligt at borgerne finder sig i det.

Spørgsmål: hvorfor udsætter Køge politikerne sine borgere for dette?

Svaret er ganske enkelt og nøjagtig det samme jeg har set rundt i landet.

Kommunerne har en anstrengt økonomi, ikke mindst efter reformen i 2007. Tilflyttere er normalt gode skatteborgere, og de skal bosætte sig i Køge og ikke i nabokommunen. Hvordan gør man det – jo, infrastrukturen til Stevns skal bare være så ringe, at de vælger Køge.

Alle disse facts bliver taget med til Christiansborg i håb om at få noget mere fornuftigt på bordet. Der skal planlægges bedre for både tog, busser og biler.

Derfor mit forslag om at flytte pengene fra Sydlig Stevnsvej til lokalbanen, så borgerne ikke står tilbage med en nedslidt og lukningstruet lokalbane, og en statsvej for ca. 3.000 biler, som bliver anket og trukket i langdrag til en gang efter 2030.

Georg Vad-Nielsen
Åstræde 12
Strøby Egede

Skriv en kommentar