(Last Updated On: 11. februar 2020)

Når byrådet i Faxe kan blive enige om at gøre noget for både at få hurtige tog til København og kræve skinner på østbanen, så kan vi vel også

Faxe byråd har på sit møde den 6. februar enstemmigt besluttet:

’At rejse krav til regeringen om at sikre direkte tog på „Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord og ad den nye bane til København.
Ligeledes ønskes der rejst et krav til regeringen om at sikre en løsning for renovering af de nedslidte skinner på Østbanen, dette for at skabe en fremtidssikret betjening af strækningen på et serviceniveau tilsvarende, hvad der var gældende før december 2019’.

På Stevns’ kommunalbestyrelsesmøde i december havde Enhedslisten stillet samme forslag, som dannede udgangspunkt for diskussionen i Faxe.

Men i Stevns kommunalbestyrelse blev forslaget stemt ned af alle partier undtagen Enhedslisten.

Der blev brugt ord som symbolpolitik – partiegoisme – kuppe dagsordenen og afspore debatten, om det forslag, som nu er enstemmigt vedtaget i Faxe.

Nu har Line Krogh Lay bebudet, at hun vil rejse det samme krav, som hun stemte imod i december, med en tilføjelse om skinner på Østbanen. Det støtter vi selvfølgelig, og håber at resten af kommunalbestyrelsen følger trop.

Med venlig hilsen
Sejer Folke
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Stevns

Skriv en kommentar