(Last Updated On: 3. december 2020)

Man kan da ikke lave en ny lokalplan eller et tillæg til eksisterende lokalplan efter et eventuelt salg af Strøbyhjemmet. Jeg kan da heller ikke bygge et hus og så komme med tegninger efterfølgende.

Man kan da heller ikke rive et fællesvaskeri ned uden at tilbyde anden mulighed for at kunne vaske.

Og det er heller ikke rigtigt at der ikke findes fællesvaskerier i andre ældreboliger, der findes både i Vallørækken, Acacievej og Strøby Bygade.

Beboerne i det berørte boliger, der ser ud til at miste deres vaskeri, må jo så få en nedsættelse af deres husleje eller de kan da også benytte de vaskemaskiner, som forefindes på Hotherhaven og Egehaven, da de jo er betalt med midler taget fra SKÆP uden, at der er givet tilladelse til dette.

Og det planlagte aktivitetshus i Acaciebo er der heller ikke taget forbehold for de store gener, dette vil medføre for de svage børn med autisme, som er på Acaciebo og de omkringboende naboer, der vil blive generet med øget trafikstøj for slet ikke at tale om manglende parkeringspladser og vendeplads for Fleksbiler.

Rehne Høst Altenburg, kandidat til kommunalvalg for DF
Inge Milbrat, konservative
Lone Nestved

Skriv en kommentar