(Last Updated On: 1. februar 2022)

Kære Sejer

Borgmester, Henning Urban Dam, holdt en indledende tale på det første kommunalbestyrelsesmøde i år. Det var hans tale, og jeg synes, at det er positivt, at han tegner nogle tydelige linjer for sit arbejde. Han sagde mange ting, som jeg er enig i.

Derudover lovede han at arbejde for at standse dumpning af slam, udledning af Lynettens spildevand i Køge Bugt og de ni øer, man påtænker ved Hvidovre. Her er jeg helt på linje med borgmesteren. Det håber jeg, at vi allesammen er.

Så nævnte han ganske rigtigt også ‘Aflandshage’, og de vindmøller man påtænker 8 kilometer fra Stevns. Det er jeg lidt ked af blandes sammen, da formålene er meget forskellige og ikke bør puljes sammen med slam, jorddepoter og spildevand.

Med hensyn til vindmøllerne er min holdning lidt mere nuanceret.

Grøn omstilling sker ikke af sig selv, og vi er nødt til at gå på visse kompromisser for at komme i mål med det. Jeg havde nogle bekymringer i forhold til projektet, som jeg har fået acceptabelt svar på.

Generne ved møllerne er primært visuelle, men jeg anerkender, at de vil være ret synlige fra det nordlige Stevns. Som kompensation får vi tilsyneladende, som en af de få kommuner, mulighed for at investere i dem.

Jeg kommer ikke til at kæmpe imod dette projekt, da vi bare skubber problemet et andet sted hen. Vi er nødt til at arbejde hurtigere på den grønne omstilling, og sol og vind er de bedste løsninger i Danmark lige nu. Vi kan ikke vente 10-20 år på andre teknologier. Vi er nødt til at bruge den teknologi, vi har nu.

Jeg vil dog arbejde for, at man begrænser antal og gener mest muligt. For jeg anerkender, at de især omkring Bøgeskoven vil fylde en del i horisonten på en klar dag eller nat. Jeg anerkender også, at der er et flertal, der mener noget andet end mig og er mere skeptiske.

Derudover vil jeg gerne undersøge den nye lovgivning, der er på området og begrundelserne for den. Tilsyneladende ville samme projekt nemlig ikke kunne laves, hvis man ansøgte nu.

Sidst ville jeg jo egentlig ønske, at vi kunne diskutere det mere nuanceret end fastlåste holdninger for og imod.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre

Skriv en kommentar