(Last Updated On: 5. februar 2020)

Anette Mortensen: »Indtægter og udgifter hænger ikke sammen«.
(Foto: Klaus Slavensky)

Politik: Dramaturgien er sat, som var det et drama ud fra devisen “follow the money”, og kommunernes kamp om hvem der skal have, og hvem som skal give udligningsmillioner, er i fuld gang.

Stevns Kommune er med på scenen, og forsøger at komme forrest i rampelyset, hvor pengene udbetales.

Bønskrift til minister

Der er i øjeblikket debat om de danske kommuners økonomiske vilkår for at levere kommunal velfærd, da forskellene mellem kommunerne har udviklet sig til at være meget ulige.

Situationen er alvorlig for Stevns, mener borgmester Anette Mortensen (V), som tilbage i juni 2019 sendte et bønskrift til social- og indenrigsminister Astrid Krag, hvor borgmesteren konstaterede, at Stevns “ikke kunne få indtægter og udgifter til at hænge sammen”.

Dette har medført et træk på kommunens kassebeholdning, og trods dette, så ligger Stevns velfærdsservice markant under landsgennemsnittet, anførte borgmesteren.

Behovet er 90 mio. kr.

Det tog Astrid Krag fem måneder at svare, at ministeren fandt at der var indgået en god aftale med Kommunernes Landsorganisation, som betød, at Stevns havde fået “en fornuftig udvikling” i form af skat, tilskud og udligning, målt per indbygger, og mulighed for at forhøje skatten.

Indtil den 31. januar viste forslaget til udligning, at Stevns ville modtage øget tilskud på mellem 17 og 24 mio. kroner.

Det endte bekendt med, at Stevns skal betale syv mio. kr., men selv et tilskud på 20 mio. kr. mere finder Stevns Kommunes økonomichef Anton Svendsen for helt utilstrækkeligt.

– Hvis Stevns Kommune skulle bruge lige så mange penge på kommunal service som landsgennemsnittet, så skulle bruge cirka 90 mio. kr. mere end vi gør i 2020. Det har vi på ingen måde mulighed for, siger han til Stevnsbladet.

Beder om 50 mio. kr.

I borgmesterens brev til ministeren ønsker Anette Mortensen også tilført minimum 55 mio. kroner.

“Hvorfor beder Stevns kun om halvdelen af kommunens behov?” spørger vi økonomichefen om.

– Det er vanskeligt at sige hvor meget vi “burde” have, men mit bud, som flugter med beregninger fra www.rimeligudligning.dk, lyder på 45-55 mio. kr. Det er i sidste ende en politisk afvejning og der kan ikke sættes to streger under et fuldstændig retfærdigt og rimeligt tal, det kommer helt an på hvilke forudsætninger man gør sig og hvad man vil opnå med udligningen, forklarer Anton Svendsen.

sky

Hvad er en udligningsordning?

  • Kommunal udligning er en økonomisk ordning, som skal sikre alle kommuner økonomisk bærekraft til udførelse af deres opgaver.
  • Kommunal udligning er fællesbetegnelse for en række ordninger, som overfører penge mellem kommuner på baggrund af forskellige nøgletal.
  • Den kommunale udligning har til formål at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag mellem kommunerne for at sikre et mere ensartet forhold
    mellem skatteniveau og serviceniveau.
  • Udligningsordningen betyder, at der flyttes mere fra rige kommuner til fattige kommuner. Kommuner som f.eks. København, Odense og Aarhus skal hver betale, mens bl.a. Lolland, Bornholm og Stevns modtager.
  • Stevns Kommune modtager cirka 354 mio. kr. i tilskud og udligning i 2020, som er knapt en tredjedel af behovet for serviceudgifter, der er budgetteret til 980 mio. kr. i 2020.
  • Stevns Kommunes samlede driftsudgifter er budgetteret til 1.363,6 mia. kr. for 2020.

Kilde: KL, Indenrigsministeriet og Stevns Kommune

Se også: Politikere vil kontakte partierne i Folketinget
Se også: Chokudspil: Stevns skal betale 7 mio kr.
Se også: Taber Stevns i nulsumsspillet?
Se også: Forældet udligningsordning

Skriv en kommentar