(Last Updated On: 18. januar 2022)

Ved at læse Stevnsbladet den 5. januar, kan man godt blive lidt optimist. For fremtiden. ”Se et lys i mørket” skriver Tim Christensen (S) , eller læser ”Det offentlige skal levere god service, ikke profit”, udtaler borgmester Henning Urban Dam (S). Det hele udspringer naturligvis i, og fremgår af Statsministerens nytårstale. Nu skal der muges ud i bureaukratiet på ældreområdet, men også andre steder. For det er ikke på velfærdsområdet pengene bliver brugt i Stevns, ifølge borgmesteren.

At starte på ældreområdet ligger lige for, og trænger gevaldigt til det. Det ved de to socialdemokrater, om nogen. Det er oplagt at få styr på det kommende plejehjem i Store Heddinge, så dét er styret ind efter de nye arbejds- og tankegange, som sandsynligvis læner sig op ad plejehjemmet Dagmarsminde, og hvor mange løsninger kan hentes i Buurtzorg-modellen. Tag personalet med i arbejdsgangen, og pluk de lavthængende frugter først.

Start med tvivl, og end i sikkerhed. Ikke omvendt. Det er ikke snak og møder, der gør det, det er handling. Stevns har ikke brug for en revolution, men daglige små skridt, der giver og føles som succes. Der kan ses og måles.

Hvad bliver pengene brugt til, spørger borgmesteren, når ikke velfærd. Det fortæller noget er galt. At få rettet op på skuden, betyder noget. Ingen bør være nervøse for et job, men nogen bør måske forberede sig på forandringer.

I det offentlige bureaukrati kommer man ikke uden om, at løsningerne ofte går via kendskabet til Parkinsons lov. Så den bør embedsmændene have i den ene hånd, og den anden på kogepladen. Skal problemerne løses i Stevns, må politikerne træde i karakter, det vil borgmesteren gå i spidsen for, og har umiddelbart viljen.

Har vi ikke en god service på Stevns, og giver de gamle en anstændig behandling og velfærd på plejehjemmene, også hos de hjemmeboende, så har kommunalbestyrelsen med borgmesteren in front fejlet. Men friheden til at tænke og arbejde selv i kommunen, kræver vi alle og embedssystemet er med.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar