(Last Updated On: 5. marts 2018)

Vigtige sager sat i venteposition

Store Heddinge: Kommunalbestyrelsens omfattende dagsorden den 1. marts blev mindre dramatisk end forventet, idet de varme sager om Østsjællands Beredskab, Rødvig Station og Østsjællands Museum enten blev sparket til hjørne eller sat på lukket dagsorden.

Afventer Køge Kommune

Sagen om hvilke betydning Østsjællands Beredskabs besparelser på fem millioner kroner får for Stevns to brandstationer, blev behandlet på syv minutter, hvilket er hurtigere end responstiden for udrykning fra brandstationerne i enten Hårlev eller Store Heddinge.

Kommunalbestyrelsen vedtog at afvente udmelding fra Køge Kommune, som kommer med en indstilling den 20. marts, hvorefter sagen igen kommer på Stevns dagsordenen dagen efter.

Skal spare to millioner

Budgettet for Stevns i 2018 indebærer en besparelse på to millioner kroner, som forvaltningen er blevet bedt om at finde.

Dette forslag blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet under overskriften “Effektiviseringer”. Disse effektiviseringer vil ramme alle kommunale udgifter som f.eks. daginstitutioner, skoler, plejehjem, haller og kulturelle aktiviteter.

Et forslag om at tilbagetrække 217.000, som var bevilliget til ekstra normering i daginstitutionerne blev afvist, hvorved den samlede besparelse endte på 1,5 promille af kommunens serviceudgifter på i alt 878 mio. kr., hvilket ender på cirka 1,3 mio. kr., idet 700.000 kr. spares fra opsagte lejemål til flygtninge, da disse beboere er flyttet til Mandehoved.

Grønthøstermetoden

Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre var indstillet på at undgå besparelserne ved at tage fra kommunens “bufferpulje”, som er på seks millioner kroner.

De øvrige partier stemte for det, som under debatten blev kaldt “grønthøstermetode”.

Enhedslisten stemte for denne “effektivisering”, på trods af, at der i partiets valgfolder bl.a. stod, at de vil fremme “menneskelig vækst frem for en ensporet økonomisk logik”.

– Den var også svær, konstaterer Enhedslistens gruppeformand, Jan Jespersen, og fortsætter:

– Forslaget om at tage fra “bufferpuljen” kom bag på os. Og selv om vi ikke er vilde med grønthøstermetoden, så er jeg bange for at tage to millioner kroner fra reserverne så tidligt på året.

“I jeres valgtakkebrev skrev I, at Enhedslisten i den kommende periode vil øve modstand mod asociale nedskæringer, er det ikke det modsatte I stemte for?”

– De andre forslag, som var i spil var endnu værre. Så det var et valg mellem to onder. Jeg tror, at de institutioner, som nu slipper med minimale besparelser, vil være glade for at det ikke blev værre, slutter Jan Jespersen.

sky

 

Skriv en kommentar