(Last Updated On: 8. april 2014)

»Et prestigeprojekt« – sådan lød det fra Socialdemokraternes Steen S. Hansen,
da Kommunalbestyrelsen behandlede punktet om frigivelse af  21.850.000 kr. til opførelse af multihal
Steen-S-Hansen
Steen S. Hansen, S, er bekymret for ukendte udgifter til den kommende multihal i Rødvig.

STEVNS: Gruppeformand Steen S. Hansen gentog på mødet sin og Socialdemokraternes aversion mod at bygge en ”halv hal” i Rødvig. Partiet ser hellere at Rødvig får en hel – dvs. mere traditionel – hal.
”Undersøgelser viser, at det er et vandfyldt område, der hvor projektet skal opføres. Lad os sige nej tak til Lokale- & Anlægsfondens penge. Dér hvor hallen skal ligge er jo i et vandhul. Ydermere så kender vi ikke de samlede omkostninger – udover de 21 mio. kr., men hvad med driften? Hvad koster det at drive den? Og springgrav kan der ikke rejses penge til”, fremførte Steen S. Hansen.

Penge til inventar?
I rækken af hans fremførte spørgsmål ville Steen S. Hansen også gerne have oplyst, hvor mange penge, der var indregnet til inventar.
”Normalt plejer man at sige, at der skal bruge 10 til 15 procent. Det har man glemt at regne ind i projektet”, opregnede gruppeformanden, der også mente at anlægsbudgettet ville blive overskredet, da man nærmest bygger i et vandhul og at kommunen med den nye hal får et ”badekar”.
”Det er en dødssejler”, sagde Steen S. Hansen, der også i sit indlæg beskyldte borgmester Mogens Haugaard for at have taget tre politikere i Venstres gruppe sidste efter år som gidsler i sagen om at bygge en multihal i Rødvig.

Støtter
”Jeg må sige, at jeg er langt fra denne opfattelse”, sagde borgmester Mogens Haugaard, V, efter Steen S. Hansens indlæg.
De Konservatives Thor Grønbæk støttede borgmesteren og tilføjede, at han havde fuld tiltro til projektet. Grønbæk mente ikke, der var risiko for at der bliver bygget en ”swimmingpool” i stedet for en hal.
Borgmesterens partifælle og Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, tilføjede i debatten, at han ikke følte sig taget som gidsel, og han mente ikke det klædte Steen S. Hansen at diskutere sagen med det pågældende ordvalg i det offentlige rum – som han udtrykte det.

Sur?
Bjarne Nielsens parti- og navnefælle, Bjarne Østergaard Rasmussen, kunne ikke forstå, hvorfor Steen S. Hansen var så sur.
”Vi får en halv hal. Vi får en gave på fem mio. kr.”, sagde han, og spurgte Steen S. Hansen tværs over byrådssalen om han var sur over, at byggeriet med multihallen ikke var hans idé.
”Jeg er ikke sur. Men jeg er realistisk, og det er andres penge. Det kommer ikke til at fungere. Ja, det bliver flot. Men hvor ligger den økonomiske smertegrænse og hvad kan vi forvente af merudgifter. Hvor langt vil I gå op – 25 måske 30 mio. kr. før multihallen er færdig?
Steen S. Hansens partifælle, Thomas Overgaard, bakkede op om disse synspunkter og sagde bl.a.:
”Omfanget af udgifter er ukendte”.

Ingen løfter
Borgmesteren ville ikke love noget på forhånd.
”Der er nu ved at blive gennemført nogle forundersøgelser, og jeg har en klar forventning om at budgettet bliver overholdt”, sagde Mogens Haugaard.

90 års fødselsdag
”Denne her debat minder mig om ”90 års fødselsdagen”, der sendes nytårsaften. Det er de samme replikker, der gentages gang på gang. Denne her version er bare udbygget med vand. Stevnslisten støtter projektet. Husk på at der findes en del i Rødvig, der bakker op om projektet – det viste en håndsoprækning på et møde på Harmonien før valget”, sagde Jørgen Gregersen.
14 kommunalpolitikere stemte for, mens kommunalbestyrelsens fem Socialdemokratiske medlemmer stemte imod at frigive penge til multihallen.
Enhedslistens Jan Jespersen påpegede i debatten, at han fandt det vigtigt, at kommunen overholdt sit sociale ansvar, så det ikke er polske arbejdere til 40 kr. i timen, der skal arbejde på byggeriet.    cs

Skriv en kommentar