(Last Updated On: 1. marts 2017)

Kommunalbestyrelsen på Stevns ønsker at gøre brug af Folketingets nye naturpakke, der åbner muligheden for erstatningsnatur, og gør det muligt, at få bygget en omfartsvej syd for Strøby Egede.

Kommunalbestyrelsen er klar til at gå i dialog med Ådalens Venner, Dansk Naturfredningsforening og andre interessenter om etablering af omfartsvejen.

Lad os tale sammen om løsninger og forlade perioden, hvor automatpiloten slås til og situationen ender fastlåst uden konstruktiv dialog mellem politikere og borgere.

Der findes mange vejprojekter i Danmark, der er ført gennem naturområder. Her er der fundet løsninger på problemerne, og det kan vi også ved passage af Ådalen.

Vi kan ikke løse trafikudfordringerne gennem Strøby Egede ved moderniseringer af vejsystemet, og trafikbelastningen er ikke skabt af politikerne ved udbygning af Strøby Egede.

Fakta er, at en stor del af pendlerne fra Stevns skal gennem Strøby Egede for at komme til Køge og videre derfra. I al den tid, der har boet mennesker på Stevns, har der været behov for at passere Tryggevælde Å, og det behov vil aldrig ændre sig.

Nu skriver vi 2017, og Stevns er en attraktiv kommune at bosætte sig i.

Vi ønsker at styrke denne position, så der kommer nye stevnske borgere, som er på arbejdsmarkedet og betaler skat til vores fælles velfærd.

Ønsket om en omfartsvej er ikke ny, og ved kommunesammenlægningen i 2006 overtog vi vejprojektet fra Roskilde Amt, der havde foretaget en VVM vurdering, således at vejprojektet kunne gennemføres.

Efterfølgende var det kun en skærpelse af reglerne, der gjorde, at vi umiddelbart ikke kunne få lov til at bygge omfartsvejen.

Mogens H. Nielsen, Bjarne Nielsen, Anette Mortensen, Rasmus Hoffmann, Rikke G. Mikkelsen, John Dalsgaard, Inge Milbrat, Varly Jensen, Janne H. Jensen, Thor Grønbæk, Bjarne Ø. Rasmussen, Line K. Lay, Jørgen Gregersen, Jan Jespersen, Lonni Lypart, Henning U. Nielsen, Thomas Overgaard, Steen Nielsen og Steen S. Hansen.
Kommunalbestyrelsen på Stevns

 

Skriv en kommentar