(Last Updated On: 2. maj 2017)

Frøslev: På forslag fra Thomas Overgaard (A) var kommunalbestyrelsen torsdag aften rykket ud af Rådsalen på rådhuset i Store Heddinge og afholdt i stedet kommunalbestyrelsesmøde i Frøslev Forsamlingshus.

De fleste af stolene på tilskuerpladserne var fyldt op, idet omkring 25 borgere var mødt op for at overvære gennemgangen af den gældende dagsorden.

Med afbud fra de to Venstre-politikere, Rikke Gliese Mikkelsen og Rasmus Hoffmann-Hansen sad der 17 kommunalpolitikere rundt om bordet, som i dagens anledning var beklædt med grønne duge og pyntet med forårsblomster.

Første punkt var et orienterende af slagsen, som handlede om Inge Milbrats udtræden af Venstre. Hun fortsætter nu som løsgænger i kommunalbestyrelsen resten af perioden.

– Traditionen tro havde jeg nær sagt, vil jeg gerne byde dig velkommen, Inge Milbrat, til den tredjestørste gruppe i kommunalbestyrelsen, nemlig løsgængerne. Vi er snart så mange, at vi burde holde fælles gruppemøder, sagde Thor Grønbæk (løsgænger).

Der er nu fire løsgængere i kommunalbestyrelsen, som i alt tæller 19 medlemmer.

Kaffe og spørgsmål

14 sager var på den åbne del af dagsordenen, heriblandt sag nummer 600. Politikerne har således behandlet mere end 600 sager, siden de i 2013 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Normalt følger en lukket dagsorden, hvor publikum og presse forlader mødet, men den var allerede gennemgået forud for mødet, som i stedet sluttede med punktet »Spørgetid i kommunalbestyrelsen – borgere«, som det står anført.

Flere benyttede lejligheden og stillede spørgsmål, blandt andet om bustransporten til og fra Mandehoved og hvorfor Brohøj skal lukkes.

Debatten fortsatte ved det efterfølgende kaffebord, som godt halvdelen af borgerne og størstedelen af politikerne deltog i. Igen var den offentlige transport – og meget apropos busserne igennem Frøslev – oppe at vende. Også hallen i Rødvig og parkering i Køge blev der spurgt til.

Næste gang kommunalpolitikerne mødes ude bliver til september i Valløby.
rmh

 

Skriv en kommentar