(Last Updated On: 12. oktober 2021)

To politikere har oplevet personlig chikane, men kommunen er klar med psykologbistand.

Af Klaus Slavensky

Politik: Kommunernes Landsforening (KL) har i anledning af det forestående kommunalvalg den 16. november, opfordret kommunerne til at sikre, at de lokale politikere får tilbudt psykologbistand, såfremt de oplever chikane på f.eks. de sociale medier.

Der har været flere tilfælde landet over, hvor de naboer, bekendte og andre medborgere, som har valgt at arbejde for fællesskabet, kan være udsat for forfølgelse og grov udskældning, blot fordi de involverer sig i at bl.a. sikre børneinstitutionspladser, få repareret veje og vedtage forskellige anlægsprojekter.

Stevnsbladet har spurgt både kommunaldirektøren og medlemmer af kommunalbestyrelsen om der er et sådant problem på Stevns, og hvad man kan gøre ved det.

Kommunalbestyrelsen på Stevns (Arkivfoto 2018: Stevns Kommune)

Støtter KB-medlemmer

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 17. december 2020 en sag omkring håndtering af sexisme og forebyggelse i kommunalbestyrelser.

Af beslutningen fremgår det, at temaet ønskes yderligere behandlet i forbindelse med introduktionen af en ny kommunalbestyrelse. Ligeledes fremgår det, at hvis et nuværende medlem oplever chikane eller krænkelser, kan vedkommende få bistand via KL´s hotline, ligesom man kan henvende sig direkte og fortroligt til borgmesteren eller kommunaldirektøren.

– Vi har således ikke eksplicit besluttet at stille psykologhjælp til rådighed, men hvis der skulle vise sig en situation, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem oplever chikane eller krænkelser, herunder også på de sociale medier, vil det naturligt være en del af overvejelsen i forhold til håndtering af situationen, siger kommunaldirektør Henrik Nielsen, og understreger:

– Det er et klart ja til, at vi vil støtte op om KB-medlemmer, som skulle have brug for hjælp.

Bred politisk opbakning

Stevnsbladet har på denne baggrund spurgt samtlige 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen om de er tilfredse med en sådan støttemulighed, om de vil benytte den og om de selv har været udsat for personlig chikane.

SF’s Jan Jespersen finder det fint at kommunen tager hånd om det, hvis nogen skulle blive groft forulempet i deres politiske virke.

– Kommunen er jo vores ”arbejdsgiver, der som andre med ansatte, har et ansvar for sine medarbejdere. Jeg har ikke selv været udsat for nogen form for chikane, hverken på sociale medier eller ude i virkeligheden. Men skulle det ske, og jeg ville have svært ved at takle det, vil jeg sætte pris på at få professionel hjælp, siger han.

Også Mikkel Lundemann Rasmussen fra Konservative finder det fornuftigt, hvis nogen har behov for det.

– Om jeg selv får brug for det, ved jeg af gode grunde ikke og hvis jeg havde brug for hjælp, ville jeg nok ikke oplyse offentligheden om det, fordi jeg mener det er et privat anliggende. Det håber jeg gælder for mine kolleger også, lyder hans svar.

Socialdemokratiet Steen Nielsen er også tilfreds med denne støttemulighed.

– Jeg har heldigvis ikke oplevet chikane i forbindelse med mit politiske arbejde. Jeg synes generelt folk opfører sig ordentligt, siger han.

Hans partifælle Helen Sørensen (S) siger, at det er en stor tryghed at vide at muligheden for hjælp i disse situationer findes.

– Jeg har ikke selv været udsat for chikane, men ville absolut gøre brug af den hvis nødvendigt, siger hun.

Et andet socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem, Anne Munch, er tryg ved, at det er muligt at få psykologhjælp, hvis det skulle blive relevant.

– Jeg er også helt overbevist om at forvaltningen vil gøre det bedste de kan for at hjælpe, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg har ikke været udsat for chikane, men man skal aldrig vide sig sikker, ligesom det meget skal overvejes hvad der deles på de sociale medier, siger hun.

Varly Jensen og Janne Halvor Jensen fra Dansk Folkeparti svarer samstemmende, at de ikke har ikke været udsat for politisk chikane, og vil derfor ikke benytte os af et sådant tilbud.

V-politikere: Det støtter vi

Bjarne Nielsen og Flemming Petersen er medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre, og de er begge positive over for støttemuligheden.

– Jeg synes godt om ideen om sikring af de politikere, som oplever at blive chikaneret offentligt, om det er på de sociale medier eller personligt i anden sammenhæng. Personligt har jeg ikke oplevet andet end et par skældsord og måske lidt personlige udtalelser, som mere går efter manden end bolden, men det har aldrig været af en sådan karakter, at jeg har følt det nødvendigt at bede om psykologhjælp eller anden form for hjælp, siger Bjarne Nielsen.

– Jeg er glad for, at et sådan tilbud tilbydes på den øjensynligt stigende tendens i vores samfund, med den hurtige adgang i den digitale verden. Jeg mener ikke selv, jeg har oplevet chikane eller personlige kommentarer, der går over min tålegrænse som folkevalgt, lyder det fra Flemming Petersen.

S: Bør diskuteres

Socialdemokratiets spidskandidat, Henning Urban Dam, finder, at kommunalbestyrelse bør tage en fælles snak om dette spørgsmål.

– Jeg mener vi bør stille gratis psykologhjælp til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis de udsættes for chikane. Det handler om at beskytte vores repræsentative demokrati. Jeg ønsker, at alle der vil deltage aktivt i vores demokrati, skal være sikre på at kunne få hjælp, hvis man udsættes for chikane, siger han og fortsætter:

– Jeg tror, at gratis psykologhjælp kan medvirke til, at flere stiller sig til rådighed. Endvidere er det en tryghed for dem, der allerede er en del af det politiske liv at vide, at der er hjælp at få, hvis man skulle ende i sådan situation. Derudover har vi alle en forpligtelse til, uanset vores politiske ståsted, at sige fra overfor chikane. Jeg har ikke selv oplevet chikane, lyder det fra Henning Urban Dam.

Har oplevet chikane

Tre politikere føler sig, på hver sin måde, udsat for chikane.

Enhedslistens Sejer Folke finder, at han i sommeren 2021, blev beskyldt for at have overtrådt min tavshedspligt, og blev i den forbindelse truet med både politianmeldelse, bøder og retssag, af borgmesteren og den tidligere kommunaldirektør.

– Uden skygge af bevis. Det opfatter jeg helt klart som chikane, og voksenmobning, siger han og uddyber:

– Jeg har ikke selv følt behov for psykologhjælp, i den forbindelse. Men det er klart at det var et personligt pres, fra det tidspunkt beskyldningerne blev fremsat og frem til starten i år, hvor juristerne fra KL klart gav udtryk for, at det ikke kunne påvises at jeg havde overtrådt nogen tavshedspligt. Jeg mener også, at jeg burde have fået en undskyldning for den måde jeg blev behandlet, siger Sejer Folke, som generelt støtter tilbud om psykologhjælp.

– Men jeg har ikke fået henvendelser fra borgere, eller Facebook-kommentarer, som jeg opfatter som chikane, siger han.

De radikales Line Krogh Lay har i forbindelse med sit folketingskandidatur oplevet stærkt ubehagelige episoder, men også grænseoverskridende adfærd på forskellig vis i forbindelse med kommunalpolitik.

– Mange af os udvikler i nogen grad teflonbelægning og børster det meste af. Men de fleste har et bristepunkt, og så skal der være hjælp at hente. Jeg er heller ikke sikker på, at et politisk landskab, der kun rummer teflonbelagte mennesker, er godt. Der må og skal være plads til alle slags mennesker, siger hun og fortsætter:

– Det er vigtigt, at man som folkevalgt har et sted at henvende sig, hvis man udsættes for chikane. Mange står meget alene med det, og det kan være svært at håndtere, når det virkelig brager løs. Jeg kan sagtens forestille mig situationer, hvor folkevalgte kan have brug for et sikkerhedsnet, da det desværre er en stigende tendens, at de folkevalgte bliver udsat for henvendelser af en mere grov kaliber. Der må ikke være sådan, at folk fravælger aktiv deltagelse i demokratiet pga. personlig chikane eller frygt for samme. Det er et demokratisk problem, hvis nogle få menneskers grænseløse adfærd skal skræmme folk fra at stille op. De fleste opfører sig jo inden for skiven, siger hun og tilføjer, at hun ikke selv har haft behov for psykologhjælp.

Fhv. borgmester: Barsk chikane

Stevns’ tidligere borgmester, Mogens Haugaard, som var medlem af Venstre indtil valget i 2017, følte sig “i den grad” udsat for chikane i sit tidligere parti.

– Det var uden sammenligning det værste jeg har oplevet i mit politiske virke, at møde en lang og sej kamp for at få mig væltet, siger han og konkluderer:

– Det påvirker mig ikke så meget at andre partier eller borgere er skeptiske mod mig, men når eget bagland laver undergravende arbejde og tilsidesætter almindelige demokratiske spilleregler, så er verden barsk i politik. Jeg støtter, at der bliver mulighed for psykologhjælp til kommunalpolitikere. Det stærkeste ville være at kommunalbestyrelsesmedlemmerne støttede op om hinanden mod den barske påvirkning, som vi indimellem alle bliver udsat for, siger Mogens Haugaard.

Skriv en kommentar