(Last Updated On: 22. juni 2017)

Forleden var vi mere end 100 beboere i Valløby, der mødtes for at diskutere kommunens planer om at etablere et nyt, stort boligområde ved byen. Det gjorde vi på eget initiativ, og ikke fordi Stevns Kommune havde spurgt om vores holdning til de planer, som kommunen har lagt sammen med ejeren af et landbrugsareal ved Valløby, der ønsker at få mulighed for at opføre op mod 100 nye boliger.

Valløby består i dag af cirka 300 boliger, og planerne vil helt grundlæggende ændre karakteren af det område, hvor vi har valgt at bosætte os og er rigtige glade for at bo. Der er tale om en voldsom udbygning af Valløby, der hverken er udtryk for en naturlig eller endelig afgrænsning af bysamfundet, eller som sker i forlængelse af den seneste byudvikling. Det er heller ikke en udvidelse, som tager hensyn til landskabet eller bidrager til at opretholde en skarp grænse mellem land og by.

Erhvervsstyrelsen har overfor kommunen givet udtryk for, at det nye boligområde er alt for stort. Dokumenter i sagen viser imidlertid, hvordan kommunen har været optaget af at give ejeren af arealet sikkerhed for, at alle 100 boliger vil kunne opføres på kortere eller længere sigt.

Kommunen er drevet af ønsket om at flytte byudviklingen tættere på Køge. Derfor vil man nu sløjfe en del af den byudvikling, man tidligere har planlagt i Hårlev, for i stedet at udvikle Valløby. Argumentet er, at det er svært at få folk til at bosætte sig i Hårlev, men et nyt, stort boligområde i Valløby vil nok ikke ligefrem gøre det nemmere.

Ingen kan hævde, at planerne er udtryk for en beskeden byvækst eller udviklingstakt for Valløby. Vi er derfor mange, der vil modsætte os planerne, fordi vi ønsker at blive inddraget, når der træffes vigtige beslutninger for det område, hvor vi bor.

Det er muligt, at vores kommunalpolitikere glemmer at lytte til os. Til gengæld husker vi deres navne, når vi går til kommunalvalg senere i år.

Anette Holme Hansen
Grusbakken 4
Valløby

 

Skriv en kommentar