(Last Updated On: 19. maj 2014)

Lystbaade3STEVNS: Et enigt Plan- og Teknikudvalg har besluttet, at der på grund af sikkerheden ikke må etableres legeplads på lystbådehavnen mellem Café Marinas terrasse og Sejlklubbens røde klubhus. Det er et enigt udvalg, der står sammen om beslutningen.

Plan- og Teknikudvalget vil nu bede uristkontoret sikre, at havnens interessenter inddrages i en ændret placering af legepladsen, som kan tilgodese alle parter, så en enig indstilling kan fremlægges Plan- og Teknikudvalget.

Lystbådehavnen ejes af Stevns Kommune.

Stevnslisten begærer sagen i KB
Stevnslistens Jørgen Gregersen har efter Plan- og Teknikudvalgets (PTU) møde i sidste uge, bedt om, at sagen med etablering af legeplads på lystbådehavnen bliver behandlet i Kommalbestyrelsen den 15. maj. Selv sidder Jørgen Gregersen i Børneudvalget, og har derfor ikke haft indflydelse på PTU’s beslutning.

Kommunalbestyrelsen holder møde torsdag den 15. maj kl. 18 i byrådssalen på Rådhuset i Store Heddinge. Der er offentlig adgang.

cs

Skriv en kommentar