(Last Updated On: 12. oktober 2018)

En kommentar til debatten om Café Stevnen.

Jeg synes det er godt, at der findes et frivilligt drevet socialt værested i Stevns kommune og det sociale værested “Cafe Stevnen” har siden sin oprettelse i 2012 vist sin berettigelse. Daglige brugere, frivillige, en leder og en styregruppe får stedet til at fungere.

Stevns kommune bidrager med faglig ekspertise og økonomisk tilskud.

I budget 2019 er indstillingen fra flertalsgruppen (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og de Konservative) i kommunalbestyrelsen, at det kommunale tilskud skal være på 350.000 kr. årligt.

Det er 150.000 kr. mindre end de foregående fire år, men 250.000 kr. mere end første tre år.

Jeg synes, at et kommunalt tilskud på 350.000 kr. er et fair tilskud, men det er der naturligvis forskellige opfattelser af. Der er aldrig fra politisk eller kommunal side lovet, at det kommunale tilskud skulle være af en bestemt størrelse.

I den nuværende samarbejdsaftale står der, at “opgaverne løses i forhold til de ressourcer, der er til rådighed”, hvilket vidner om, at der ikke er udstedt nogen garantier.

Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018 og flertalsgruppens indstilling er altså, at det fremtidige årlige tilskud skal være på 350.000 kr.
Inden for den økonomiske ramme mener jeg fortsat, det er muligt at drive stedet videre.

I den nye samarbejdsaftale for 2019, vil det blive beskrevet, hvad der gensidigt forventes af parterne fremover.

På vegne af flertalsgruppen.
Henning Urban Dam Nielsen,
formand for Social og Sundhedsudvalget.

Skriv en kommentar