(Last Updated On: 17. maj 2022)

Den 9. maj var jeg et smut forbi rådhuset i Store Heddinge. Her flagede kommunen med Europa (EU)-flaget.

I Stevns kommune flager vi altså med regnbue-flaget, så med Europa (EU)-flaget og det næste bliver vel FN-flaget eller noget helt andet i anledning af en eller anden politisk korrekt, international mærkedag. Der er jo nok mærkedage at tage af. Mærkedage løber vi ikke tør for, så det kan ende med et værre flageri i fremtiden, hvis det fortsætter.

Ifølge de officielle flagregler fra 1915 er det som udgangspunkt ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Der er dog visse undtagelser fra reglerne. Men det ændrer ikke ved, at der er gode begrundelser for vores flagregler.

Når Dannebrog er udgangspunktet, så er det fordi at det er vores allesammens flag. Det er ikke et overstatsligt eller et politisk symbol, som regnbue-flaget eller EU-symboler omvendt har en tendens til at være. Man kan også overveje om det er hensigtsmæssigt at kommunen ensidigt reklamerer for EU, når vi nærmer os datoen for folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet. Dannebrog deler os ikke som danskere. Det samler os, og det er positivt. Det bør være kommunens udgangspunkt.

Så lad os holde os til Dannebrog, når kommunen flager, for Dannebrog repræsenterer os alle uanset politisk observans. Så kan vi lade de politiske kampe og diskussioner være op til de enkelte politikere og partierne. Det synes jeg vil være det mest rimelige, for så kan kommunen også med troværdighed bedre rumme alle de borgere, der bor på Stevns.

Jeg foreslår, at kommunen holder sig til Dannebrog. Hvis det skal fraviges, så kan det passende være i forbindelse med besøg fra udlandet.

Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Skriv en kommentar