(Last Updated On: 23. maj 2014)

Kommunalbestyrelsen har på deres seneste møde vedtaget at droppe gebyret ved byggesager med virkning fra 1. juni 2014.
Byggeri_murstenogske2
’Jeg er glad for den brede enighed i kommunalbestyrelsen om ikke at opkræve et byggesagsgebyr. Det ville blot give mere statsligt bureakrati, men vi vil hellere give borgere og virksomheder bedre muligheder for at udvikle sig’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen, og tilføjer:
’Og så kan jeg jo også håbe på, at byggesagsbehandling uden gebyrer vil medvirke til at øge byggelysten i Stevns Kommune, og på den måde være med til at give flere opgaver i ordrebogen hos det lokale erhvervsliv. Jeg har da også noteret mig, at Stevns Erhvervsråd er godt tilfredse med vores beslutning’.
Det er en ændring i Bygningsreglementet, som kræver, at Stevns Kommune tager stilling til, om kommunen fortsat vil opkræve et gebyr ved byggesagsansøgninger i forhold til tidsforbrug per sag, eller ikke ønsker at opkræve gebyr. Stevns Kommune vurderer, at det vil koste kommunen ca. 385.000 kr. årligt ikke at opkræve gebyr i byggesager. (Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar