(Last Updated On: 15. september 2015)

Asylcenter2Det tidligere asylcenter ved Mandehoved er på vej til at blive til midlertidige flygtningeboliger

MANDEHOVED: Som andre kommuner skal Stevns tage imod et stigende antal flygtninge. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet et betinget køb af det tidligere asylcenter for at omdanne det til boliger.

Stevns Kommune har derfor netop indgået en betinget købsaftale med statens ejendomsselskab Freja af det tidligere asylcenter ved Mandehoved, nær Store Heddinge, for otte mio. kr.

Der er tale om et betinget køb, som betyder at der er tid til undersøgelse. Derfor har kommunen købt Mandehoved med det forbehold, at de kommende 30 dage skal bruges til at gennemgå grund og bygninger nærmere samt udarbejde en samlet integrationsplan for stedet. Ved en endelig politisk behandling af de spørgsmål skal det så besluttes, om købet fortsat er fornuftigt i forhold til opgaven og derfor fastholdes.

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen understreger, at centret uanset de mange muligheder skal bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge.

”Det har været og er stadig en udfordring at finde nok boliger til at imødekomme behovet, men med købet af Mandehoved Centret har vi fundet en god løsning. Centret giver os en unik chance for at tilrettelægge en samlet integrationsindsats og udnytte vores ressourcer mere effektivt,” forklarer Mogens Haugaard, og fortsætter: ”Og med den beslutning kan vi nu sætte vores søgen efter andre løsninger i bero.”

Skriv en kommentar