(Last Updated On: 5. maj 2020)

Vi er flere lodsejere, der med stor glæde læste artiklen i Stevnsbladet onsdag den 29. april 2020 om ’over en halv million til naturen’ med særligt fokus på Nature2000 området i og langs med Trykkevælde Å. Der står skrevet: ’at skabe bedre adgang til områderne’.

Så overholder Stevns kommune måske den gamle aftale med lodsejerne – da de i tidernes morgen fik lov til at sætte et fugletårn op i ’Stolpehuse-engen’ – om at vedligeholde stier ned til tårnet?

Ja, der da godt nok kommet en ny træsti ned til selve tårnet, men de to stier der til er snart uigennemtrængelige, fordi Stevns kommune er løbet fra aftalen om at vedligeholde træer og stier.

Jeg personligt, forstår godt, hvorfor lodsejere på Stevns ikke vil lave aftaler med Stevns kommune om at åbne deres natur, så det kommer til glæde for folket, når Stevns kommune gang på gang løber fra deres aftaler.

Lodsejer på Stevns
Irene Woer
Stolpehuse
Hårlev

Skriv en kommentar