(Last Updated On: 25. maj 2018)

Den 4. juni kl. 19 afholder Klima- og Energigruppen et offentligt møde i Tinghuset i Store Heddinge om den fremtidige affaldsbehandling af affaldet i Stevns Kommune.

“Igen?” Kunne man spørge. “Har vi ikke for kort tid siden behandlet det?” Svaret er “Jo” Det skulle efter kommunens plan for 2014–2018 være behandlet allerede i 2016, men den daværende kommunalbestyrelse besluttede at udsætte beslutningen om, hvilke krav man skulle stille til borgernes affaldssortering til den nye kommunalbestyrelse var tiltrådt.

I sommerens løb forbereder Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget processen om, hvor vi skal hen, hvilke scenarier der skal beskrives og regnes på. Hvilke nye affaldsordninger der er mulige, hvor stor genanvendelsesprocent vi skal stræbe efter og hvordan økonomien i dem er.

Planen er, at der i løbet af 2018 skal træffes beslutning om, hvilke affaldsordninger der skal igangsættes i Stevns kommune. Det skal besluttes i kommunalbestyrelsen den 19. december, således at de kan komme igennem en udbudsproces i 2019, og træde i kraft 1. maj 2020.

Det er en national sag at sikre, at Danmark er et grønt land med en høj genanvendelsesprocent. Målet er, at mindst 50 pct. af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse i 2022. Affaldet skal opdeles i kategorierne (såkaldte “fraktioner”) madaffald, pap, papir, plast, metal, glas og rent træ.

I 2016 har vi i Stevns kommune genanvendt 29 pct. Vi skal tage stilling til en yderligere udsortering af genanvendelige materialer ved husstanden, det drejer sig om: madaffald, glas, metal og plast. I dag er der opstillet affaldsbeholdere til glas, metal og plast flere steder i kommunen.

Der sker meget på området i disse år, så der kan i perioden komme nye regler og nye muligheder.

Men kom og vær med til at få viden om og indflydelse på beslutningsprocessen i Stevns, hvor Klima- og Energigruppen har inviteret Flemming Petersen, formand for Planlægning-, Miljø- og Fritidsudvalget og medlem af Klima- og Energigruppen Leif Sinius, der er en ivrig affaldssorterer.

Birgit Smedegård Olesen
Formand for Klima- og Energigruppen

 

Skriv en kommentar