(Last Updated On: 22. februar 2022)
Af Henrik Fisker

Det er i lokalerne øverst til højre, at friskolens børn i dag har klub. I fremtiden skal de bruges af kommunens nye hjemmeplejegruppe i Rødvig.
(Foto: Erik Nielsen)

Rødvig: 41 skolebørn fra 3. til 6. klasse på Stevns Friskole finde et nyt sted at gå i SFO. Det er konsekvensen af, at friskolen i Rødvig har modtaget en opsigelse fra Stevns Kommune af lejemålet på førstesalen af Multihuset, der ligger på Vemmetoftevej skråt over for friskolen.

Årsagen er, at kommunen selv skal bruge lokalerne. Her flytter den nye hjemmeplejegruppe i Rødvig ind efter den politiske beslutning i efteråret om at dele distriktet i kommunens sydlige del op i to, fordi faciliteterne i Store Heddinge ikke mere kan rumme det stigende antal medarbejdere, som nu har passeret 60. Rødvig bliver dermed et selvstændigt distrikt med omkring 25 ansatte, der fremover får hjemsted i Multihuset.

Fremragende faciliteter

Taberne i spillet er børnene i Stevns Friskoles klub, som må ud af lokalerne i Multihuset.
– Vi har været i Multihuset i tre år her til 1. marts og været meget glade for lokalerne. Der er fremragende faciliteter, fordi er bygget til formålet. Som bekendt blev Multihuset bygget til at rumme Hyttefadet, der var en kommunal SFO, indtil den blev nedlagt, siger Rasmus Englund, der er skoleleder på Stevns Friskole.
Han tilføjer, at antallet af børn i friskolens klub er steget støt i de tre år, hvor den har holdt til i Multihuset – formentlig på grund af de gode faciliteter. De 41 børn er således det hidtil højeste

antal, der har været i klubben.

Fra 1. januar er han nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen valgt for Venstre, der også stemte for at opsige friskolens lejemål. Han understreger, at han udtaler sig skoleleder, når han udtaler:
– Jeg håber meget, at kommunen har undersøgt alle alternative muligheder, inden de valgte at placere hjemmeplejegruppe lige netop, hvor vi som friskole har lejet os ind, siger han.

Ikke kun for børn og unge

Beslutningen om at opsige Stevns Friskoles lejemål til fordel for den kommende hjemmeplejegruppe i Rødvig blev truffet på et møde i Social og Sundhedsudvalget (SSU) 1. december og senere konfirmeret i Økonomiudvalget 7. december. Sagen blev behandlet på lukket møde og er ikke blevet offentliggjort af kommunen efterfølgende, selv om sagen er færdigbehandlet og derfor burde være åbnet.
På daværende tidspunkt var det Henning Urban Dam (S), som var formand for SSU, og det er derfor ham – den nuværende borgmester – der svarer på avisens spørgsmål, hvorfor udvalget valgte at opsige friskolens børn.
– Vi havde truffet en beslutning om at opdele hjemmeplejegruppen i to, fordi arbejdsforholdene i Store Heddinge ikke var tilfredsstillende for så mange ansatte, og for at skabe kortere køretid ud til brugerne af hjemmeplejen. Dernæst skulle vi finde et sted, hvor de kunne være. Her stod det rimeligt hurtigt klart, at der ikke var andre ledige faciliteter i Rødvig. Derfor stod valget mellem at bygge nyt til en pris på fire-fem millioner kroner eller at benytte kommunens egne lokaler i Multihuset, siger han.
– I min verden er Multihuset ikke kun til brug for børn og unge. F.eks. lejer vi også lokaler ud til dartklubben i aftentimerne. Men vi har altså ikke kommunale lokaler for at leje dem ud til tredjepart, mens vi selv bruger penge på at bygge nyt til vores egne medarbejdere. Det giver ingen mening og er efter min mening økonomisk uansvarligt, understreger Henning Urban Dam.

– Jeg håber meget, at kommunen har undersøgt alle alternative muligheder, inden de valgte at placere hjemmeplejegruppe lige netop, hvor vi som friskole har lejet os ind, siger Rasmus Englund, der er skoleleder på Stevns Friskole. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Meget kortsigtet beslutning

Det er et ræsonnement, som Mogens Haugaard (Nyt Stevns) er helt uenig i. Han stemte – oplyser han selv – som den eneste imod, da SSU besluttede at opsige Stevns Friskoles lejemål i Multihuset:
– Det er helt galt og en meget kortsigtet beslutning. Jeg har selv stemt for at dele hjemmeplejegruppen op i to, fordi det giver god mening. Men ikke for, at de skal skubbe en velfungerende klub ud af huset. Det er jo bygget til børn med direkte adgang til boldbaner og en stor legeplads – ikke til mødelokaler og omklædningsrum for hjemmehjælpere, siger han.
Mogens Haugaard mener, at kommunen skulle have gjort sig flere bestræbelser på at finde en alternativ placering til hjemmeplejegruppen.
– Det kunne f.eks. være en tilbygning til Plushøj, hvor der er et fagligt miljø, der bedre matcher hjemmehjælperne, siger han.
Og så tilføjer han:
– For mig er det afgørende, at det er børnene, at det går ud over. Det er svært at gøre sig fri af mistanken, at friskolen blev sagt op fra et kommunalt lokale, fordi den er friskole. Sagen understreger behovet for at få diskuteret en væsentlig detalje: Vil vi sende et positivt signal til vores tre friskoler som en del af det samlede skoletilbud, eller vil vi ikke, spørger Mogens Haugaard.

Hvor flytter børnene hen?

Tilbage står Rasmus Englund med et problem med at genhuse børnene i klubben:
– Vi har fået forhandlet os frem til, at vi først skal være ude af Multihuset 1. september. Det køber os lidt tid til at finde en alternativ løsning. Vi er på udkig efter en ejendom i lokalområdet, som vi kan købe, men i givet fald skal vi regne med at bruge både tid og penge på at bygge den om til SFO, så den opfylder alle krav.
– Det kan blive vanvittigt dyrt, så det er sikkert mere realistisk at flytte børnene tilbage til skolen. Det kan blive en udfordring at finde ledige klasselokaler. En mulighed er at inddrage skolens aula, hvor vi holder morgensamling og fællesmøder, men det er ikke optimalt, fordi børnene i klubben let kommer til at forstyrre undervisningen. Men vi skal nok få det til at fungere på den ene eller anden måde, siger Rasmus Englund, der har orienteret alle berørte forældre til klubbørnene via skolens intranet.

 

Skriv en kommentar