(Last Updated On: 9. september 2019)

Fra forslag til udviklingsplan for Strøby Egede, som Plan Miljø og Teknikudvalget snart skal behandle, kan man bl.a. læse:

”Byudvikling fra Stevnsvej mod Tryggevælde Ådal frarådes. Ådalen i dag er en markant kvalitet, der opleves tæt på byen. Byudvikling på arealerne op mod Ådalen vil forringe Ådalens naturkvaliteter og Ådalens betydning for byen” (s. 13).

En aktindsigt viser imidlertid, at forvaltningen arbejder meget konkret med et oplæg til en ny lokalplan, der lader grundejer bygge en masse boliger på engen bag den nordligste del af Engvangsvej ned mod Tryggevælde Å. Udvalgsformanden er fuldt inddraget i disse planer.

Vi protesterer mod, at kommunen ikke passer på vores natur i Strøby Egede. Det er ikke ok, at man siger ét og gør noget andet. Hvis engen bebygges, er skaden på naturen uoprettelig.

Kommunalbestyrelsen vedtog også for syv år siden en helhedsplan for beskyttelse af Tryggevælde Ådal, som omfatter området, hvor engen ligger. Har man glemt den beslutning i forvaltningen?

Vi håber, at politikerne med vores opråb bliver opmærksomme på sagen og får rettet op, inden skaden er sket. Ødelægger vi vores største naturværdier, er vi for alvor en fattig kommune.

Anita og Morten Schleef
Engvangsvej 36
Strøby Egede

Skriv en kommentar