(Last Updated On: 25. april 2022)

Men skydebanen under den gamle Stevnshal kan ikke benyttes.

Leder af Stevns Ejendomme, Jesper Boesen, fremviser beskyttelsesrum ved Danhostel Store Heddinge, som er i god stand. (Foto: Klaus Slavensky)

Af: Klaus Slavensky

Stevns: Jesper Boesen, som er leder af Stevns Ejendomme, er på rundtur på Stevns i disse dage.

Han skal nemlig levere en oversigt over samtlige beskyttelsesrum til Beredskabsstyrelsen senest 1. maj.

Sidst myndighederne foretog en opgørelse over beskyttelsesrum var for 20 år siden, som en reaktion på al-Qaedas angrebet på World Trade Center den 11. 9. 2001.

Beredskabsstyrelsen har bedt landets 98 kommuner om at skabe overblik over, hvor mange beskyttelses- og sikringsrum der findes i kommunerne.

Den nuværende anledning skyldes krigen i Ukraine.

Mangler ”gamle Vallø”

Beredskabsstyrelsen har derfor bedt landets 98 kommuner om at skabe overblik over, hvor mange beskyttelses- og sikringsrum der findes i kommunerne, og i hvilken stand de er.
I sidste uge kunne man derfor se Jesper Boesen besigtige beskyttelsesrummet ved Vandrehjemmet i Store Heddinge.

– Dette er lige til at tage i brug. Vi vil kunne gøre det klar på 24 timer til ca. 50 personer, fortæller han og fremviser det runde betonsikrede rum, der også har en nødudgang, som der er lovkrav om.

– På nuværende tidspunkt har vi undersøgt godt halvdelen af de kommunale bygninger, inklusive friskoler, plejecentre, og meldingen er, at der er 8-10 steder der kan benyttes, og vi nærmer os sikringspladser til små 2.000 personer. Jeg skønner at vi dermed har et sikringsrum per 12 borgere, oplyser Jesper Boesen, der understreger, at tallene alene dækker ”gamle” Stevns Kommune, idet man stadig afventer en liste fra Beredskabsstyrelsen over beskyttelsesrum i Vallø Kommune fra før kommunesammenlægningen i 2007.

– Foruden de kommunale sikringsrum er der også beskyttelsesrum på private arealer, som på nuværende tidspunkt omfatter ca. 25 steder. Men flere kan jo være fjernet eller gået til, lyder det fra lederen af Stevns Ejendomme.

De fleste i god stand

Jesper Boesen forklarer, at der er en række specifikke bygningskrav, hvor f.eks. beton skal kunne klare særlig trykstyrke, ligesom konstruktionerne skal være sikre over for stødpåvirkninger og rystelser.

Ansvaret for offentlige beskyttelsesrum ligger hos den enkelte kommune, men efter en lovændring i 2016 har mange kommunalbestyrelser overdraget ansvaret for administrationen til det fælles kommunale redningsberedskab.

Beskyttelsesrum skal være forsynet med ventilation, gas- og støvfilter samt toiletter. Og det skal være muligt at have lager af vand, fødevarer og medicin og førstehjælp.

– Vi ser også efter om der er behov for bl.a. lænsepunper, hvor der kan være vand. Så alt bliver kontrolleret og målt. I et sikringsrum skal der være mindst 2 m3 luft til rådighed for hver plads samt et gulvareal på mindst 0,5 m2 per sikringsrumsplads, og 07 m2 til toilet, siger Jesper Boesen.

Foruden den lille bunker ved vandrehjemmet er der f.eks. også sikringsrum under Stevns Musikskole, Rådhuset, Gymnastikefterskolen Stevns, plejecentret Stevnshøj, Klippinge Børnecenter, ved Hjemmeværnsgården og flere andre steder.

– De steder vi har set indtil nu viser sig at være i rigtigt god stand, understreger Jesper Boesen.

Skydekælder duer ikke

Lederen af Stevns Ejendomme, er nået til den tidligere Stevnshal, som er nabo til Stevnsbadet i Store Heddinge.

Her er der en omdiskuteret skydebane i underetagen, som har været omtalt som muligt sikringsrum, men den mulighed skyder Jens Boesen hurtigt ned.

– Det er jo pap og gipsplader, konstaterer han efter at have banket på endevæggen ved indgangen til den ellers betonbyggede kælderetage.

– Alt kan jo i princippet lade sig gøre. Men her er der kun betonvægge til tre sider, hele indgangspartiet ligger åbent, og hvis der slår en bombe ned, så er alle i kælderetagen prisgivet, lyder dommen.

– Og se her: bly, siger Jens Boesen og tørrer hånen hen over skydehullerne og fremviser sort krudtstøv, der klæber sig til fingrene.

– Det vil kræve en kæmpe rengøring før det vil kunne bruges som sikringsrum, og så naturligvis en større ombygning med vægge der opfylder lovkrav.

Det må således formodes at skydekælderen under den gamle Stevnshal ikke kommer med på listen til Beredskabsstyrelsen.

Arbejdet med at tjekke beskyttelsesrum i den tidligere Vallø Kommune fortsætter i denne uge. Der er deadline for tilbagemelding til Beredskabsstyrelsen den 1. maj.

I tilfælde af krig

  • De kommunale redningsberedskaber er ved lov forpligtet til at ”kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.”
  • Men iflg. Beredskabsstyrelsen er der ingen aktuel militær trussel mod Danmark, hvorfor der ikke er et aktuelt behov for at klargøre offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum.
Kilde: Beredskabsloven

Skriv en kommentar