(Last Updated On: 25. maj 2021)

Kommunalbestyrelsen har for længst vedtaget at bygge Stevnshallen version 2.0, og byggeriet er godt i gang. Flere, herunder DF, har advaret imod økonomien bag projektet. Men det ændrer ikke ved, at byggeriet er sat i værk. Nu handler det derfor om, at kommunen lever op til de løfter, som man i processen har givet til de foreninger, som ønsker at benytte sig af de nye faciliteter.

Jeg har i den forbindelse været i dialog med nogle af skytteforeningerne, og de er frustreret over især AET-udvalgets håndtering af forløbet. Skytteforeningerne har givet udtryk for, at det er deres opfattelse, at kommunen og udvalget lovede dem de nødvendige faciliteter, så de kunne flytte deres skydebane til den nye hal. Jeg tror på dem, og det kræver heller ikke lang tids søgen, før man finder artikler, hvor udvalget tilkendegiver, at hallen bl.a. skal indeholde ”en rå skydebane uden indretning”, bl.a. i Stevnsbladet den 26. august 2020 med overskriften ”Ny Stevnshal står klar i efteråret 2021”.

Hallen er altså snart færdig, og mon ikke, at borgmesteren, udvalgsformand med flere vil klippe snoren over lige inden kommunalvalget. Det vil være mit gæt.

Men uanset, hvornår hallen står færdig, så vil jeg opfordre til, at man respekterer de løfter, der er givet til de foreninger, som trods alt udgør en væsentlig del af det lokale foreningsliv. Jeg skal gerne medgive, at jeg sikkert er ”miljøskadet” af, at jeg har været i Forsvaret og har været medlem af en skytteforening. Men selvom der er tale om frivilligt foreningsarbejde, så er det min oplevelse, at skytteforeningerne er opmærksomme på at være professionelle i deres tilgang til lovgivningen og i forhold til den respekt, der nødvendigvis må være, når man håndterer våben. Det undrer mig, at der er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har så lidt forståelse for den kultur, der er omkring en skytteforening, især når man i øvrigt tænker på, hvor udbredt bl.a. jagt og medlemskab af en skytteforening er på Stevns. Det er en del af vores lokale kultur.

Men uanset om der er tale om en skytteforening, en fodboldklub eller en håndboldklub, så bør foreningerne kunne regne med at kommunen lever op til de løfter og tilkendegivelser, som der er blevet givet i de forskellige processer. Det er et vigtigt princip for alle. Jeg håber, at der kan findes en løsning.

Martin Henriksen
Spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget

Skriv en kommentar