(Last Updated On: 2. marts 2021)

Der er lang vej igen, før Stevns Kommune kan være sin behandling af vores handicappede børn og unge bekendt.

For langt de fleste mennesker er det unødvendigt at sætte sig ind i Serviceloven, heldigvis. Men hvis du er forælder til et barn med fysiske eller psykiske handicaps og samtidig borger på Stevns, er det hverdag at skulle prøve at forstå dine lovfæstede rettigheder – og en udmattende én af slagsen.

I Stevns Kommune forsømmes området af kommunalbestyrelsen og af de direktører, ledere og sagsbehandlere i systemet, der burde støtte os.

Enhver borger i Danmark har ret til hjælp efter Serviceloven. Loven er til for at hjælpe forældre, børn og unge til at få en bedre hverdag. Det er dog rettigheder, man skal kæmpe hårdt for, opdager man. Blandt alle forældre i vores forældre-netværk, er der en rigtig dårlig oplevelse med kommunens håndtering.

Allerede i 2018 fik politikerne røde ører, da en rapport fra Socialstyrelsen s e påpegede ulovligheder, langsommelighed i sagsbehandlingen, frister der ikke blev overholdt, uensartethed i praksissen og lav faglig kvalitet.

Det er ikke blevet bedre, her to år senere. For os forældre til sårbare børn i Stevns Kommune, er der en stigende frustration over kommunens behandling af os. Vi oplever stadig langsommelig eller ingen sagsbehandling. Ubegrundede eller usaglige afgørelser. Manglende opfølgning på klager. Manglende reaktion på underretninger. Ingen rettidige svar på aktindsigter. Ingen dialog, ingen proaktivitet, intet samarbejde. Alt det man kan forvente – og har krav på i loven – udebliver.

Vi er – som forældre til børn med handicaps – i forvejen på hælene. Vi er ikke tjent med politikere og et system, der ikke overholder loven og ikke hjælper vores børn til at få en bedre hverdag – på trods af deres psykiske og fysiske handicaps.

Vi klagede i sidste uge til Borgmester Anette Mortensen, kommunalbestyrelsen og forvaltningen over sagsbehandlingen på området – og ønsker med dette læserbrev at skabe opmærksomhed om et stort problem for familier på Stevns.

Hvis ikke kommunens flotte hensigter i den nye vision – Stevns – du kommer igen! – skal forblive tomme ord og en urealiseret kæk selvtillidsbemærkning uden bund i virkeligheden – skal der ske store forandringer til det bedre for udsatte, handicappede og sårbare børn og unge i vores kommune.

Med venlig hilsen,

Anne Sofie og Christian Nymark-Jacobsen
Nimgårdsvej 4
Strøby Egede

Skriv en kommentar