(Last Updated On: 14. december 2021)

Indsats over for ældre i private hjem intensiveres nu på plejecentrene

Af Klaus Slavensky

Stevns: I 2018 modtog Stevns Kommune 1,6 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen for at foretage målrettede og tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab.

Der var 37 ansøgninger efter Sundhedsstyrelsens midler, og kun 5 projekter blev tilgodeset, og Stevns var et af disse. Dette projekt afsluttes nu efter tre år, hvor 93 borgere har været involveret.

Den onde cirkel

Dengang fortalte formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Nielsen (S), at mange ældre er underernærede f.eks. i forbindelse med sygdom eller indlæggelse, eller andre hændelser som ægtefælles død og kan derved komme ind i en ond cirkel med mindre lyst til at spise eller drikke.

Projektet blev centreret omkring en klinisk diætist, som sammen med en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske udgjorde et tværfagligt ernæringsteam, som satte ernæring på dagsordenen hos hjemmeplejen, visitationen, træningsafdelingen og sygeplejen.

”Har det så sikret forankringen til den daglige drift?”

– Det har det. Det har løftet opmærksomheden og medarbejderne ved i dag hvor man skal gå hen og til hvem, hvis man opdager et ernæringsbehov hos en borger, fortæller projektleder og diætist Simone Bay fra Stevns Kommune.

– Vi fik 185 borgere henvist fra bl.a. hjemmehjælp og hjemmesygepleje, men også fra borgerne egen læg og familie. Vi vurderede, at 93 borgere havde særligt behov for længere behandling, og satte os det mål at 75 pct. skulle enten tage på eller beholde vægten, efter et uplanlagt vægtab. Vi nåede op på 80 pct. som fik deres ernæringsstatus forbedret, siger Simone Bay, der endvidere oplyser, at forløbet ofte strakte sig over 3 måneder til et halvt år afhængig af behov.

Styrket tværfaglighed

Ernæringsteamet involverede forskellige faglige kolleger ad hoc, som f.eks. kommunens Madservice.

– Det skete når vi bl.a. mødte borgere som havde tygge-synke besvær. Her udviklede vi sammen med Madservice særlige måltider til disse borgere. Alle fik individuel vejledning og hvis de pårørende ville være en del af forløbet, blev de involveret, forklarer Simone Bay.

Projektet startede med en større udredning af de 185 henviste borgere, derefter blev der lagt foreløbige planer for tiltag og endelig besøgte det styrede team hver enkelt borger. Der blev lavet individuelle forløb for den enkelte, som under supervision blev varetaget af f.eks. hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen.

– Jeg og mine to kolleger i teamet foretog faglige observationer, og alle berørte medarbejdere fik undervisning i arbejdsgange, og på den måde gavner forløbet mange flere end de 93 borgere som var med i projektet. Der er skabt et netværk, en række procedurer som har givet bl.a. hjemmeplejen nye redskaber til tidligt at kunne opspore ernæringsproblemer. Dette løft og tværfagligheden skal nu bibeholdes. Vi har helt klart fået en anden og bedre kultur, understreger Simone Bay, som nu vil fortsætte opgaven med beboerne på kommunens plejecentre.

“Det har gjort en forskel”

Formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Henning Urban Dam (S), er godt tilfreds med både forløb og resultat.

– Visionen var, at vi skulle blive bedre til at tage os af ældre, der havde ernæringsproblemer, og evalueringen viser, at vi er blevet dygtigere til det, siger han og fortsætter:

– Der er ingen tvivl om, at dette projekt har gjort en forskel for både borgerne og for tværfagligheden mellem medarbejderne, lyder det.

”Men et er et projekt og øremærkede midler udefra. Har Stevns Kommune midler til at fortsætte dette arbejde?”

– Det er et projekt, som mere har været en form for læring. Vi har ikke helt så mange penge til at fortsætte på samme måde. Men der er fundet midler til en halvtidsstilling, og så har forvaltningen rokeret rundt, så vi stadig kan opretholde fokus, primært på de ældre og ernæring på plejecentrene. Og her har Madservice ydet en stor indsats. Fremtiden vil vise om vi kan fastholde indsatsen.

Jeg tror det, konkluderer Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar