(Last Updated On: 9. marts 2021)

Stevns: Torsdag aften i sidste uge godkendte kommunalbestyrelsen Kommuneplan 2021 og den tilhørende miljøvurdering af planen.

– Med Kommuneplan 2021 aktiverer vi vores stærke ambitioner fra vores planstrategi og vores overordnede vision: ’Stevns – du kommer igen!’ Planen sætter nogle helt konkrete rammer for udviklingen af Stevns Kommunes byer, landskaber, service og kultur over de næste 12 år, siger borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V) i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune, hvor hun glæder sig over de mange spændende projekter, som vil komme i kølevandet på den nye kommuneplan.

I den nye kommuneplan lægges der blandt andet op til etablering af flere arealer med natur, herunder mere skov, et nyt sommerhusområde i Rødvig samt dialog med landsbyerne omkring deres udvikling.

På kommunalbestyrelsesmødet opfordrede udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) alle interesserede borgere til at læse planen:

– Også selvom den er meget omfangsrig. Tag for eksempel det, der omhandler netop jeres interesser eller område og koncentrer jer om det. Og kom gerne med høringssvar, for det mest spændende er, når vi får høringssvarene retur: har vi ramt plet?, sagde Flemming Petersen.

En tilsvarende opfordring kom fra Mikkel Lundemann Rasmussen (K):

– Det er nu, man skal komme med sine input. Ikke når vi først har godkendt planen, sagde han.

Henning Urban Dam (S) glædede sig dels over, at der med planen kommer styr på, hvor i Stevns Kommune, man kan søge en flexbolig, dels at der i planen er udpeget område til hhv. produktionsvirksomheder og skovrejsning.

17 af 19 medlemmer stemte for den nye Kommuneplan, mens to medlemmer af Dansk Folkeparti stemte imod, da de ikke kan gå ind for perspektivområdet syd for Valløby.

Sendt i otte ugers høring

Kommuneplanen kan findes på kommunens hjemmeside stevns.dk, hvor det også vil være muligt at komme med sine bemærkninger til planen.

Planen sendes nu i otte ugers høring.

Efter høringsperioden, der varer otte uger, vil Stevns Kommune afholde to digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. De to borgermøder bliver hhv. den 13. og 14. april.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 til juni.
Stevns Kommune reviderer kommuneplanen hvert fjerde år.
rmh

Skriv en kommentar