(Last Updated On: 6. juli 2021)

På seneste møde i kommunalbestyrelsen vedtog politikerne både Kommuneplan 2021 og ny boligpolitik for Stevns Kommune

Stevns: Kommuneplan 2021 er Stevns Kommunes overordnede plan for, hvordan kommunens byer, landskaber, service og kultur skal udvikle sig de næste 12 år. Kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj, hvor der kom i alt 33 høringssvar, og planen blev godkendt på seneste møde i kommunalbestyrelsen, hvor de 18 fremmødte politikere alle stemte for. Der var afbud fra socialdemokratiets Steen Nielsen.

Inden den endelige godkendelse skulle politikerne tage stilling til tre ændringsforslag, fremlagt af Enhedslistens Sejer Folke, som ønskede følgende emner udeladt af kommuneplanen: Statsvejen, perspektivområdet syd for Valløby og muligheden for at udlægge 18 nye sommerhuse i Skovbo. Der var dog ikke flertal for nogle af ændringsforslagene.

Til gengæld var der rosende ord fra flere politikere, både i forhold til forvaltningens arbejde, selve processen og ikke mindst det endelige resultat.

De 33 høringssvar er samlet i en hvidbog, som kan findes på Stevns Kommunes planportal.

Stevns Kommune reviderer kommuneplanen hvert fjerde år.

Også den nye boligpolitik, der sætter rammen for kommunens boligudvikling i de kommende år, blev godkendt, igen med enstemmighed.

Boligpolitikken er et resultatet af arbejdet i det nu nedlagte paragraf 17, styk 4-udvalg Stevns Verdensmål, som afsluttede sit arbejde ved at aflevere en række anbefalinger samt en vision for en bæredygtig udvikling i Stevns, der understøtter FN’s Verdensmål.

– Helt grundlæggende skal boligpolitikken hjælpe os med at sikre, at vores boligudvikling matcher fremtidens behov. Politikken er forankret i en boligpolitisk vision, vi nu skal i gang med at leve op til gennem seks spændende indsatsområder. Det er en stor opgave at omsætte ord til handling i konkrete projekter, men det er en opgave, jeg glæder mig til, udtaler borgmester Anette Mortensen (V).

Stevns Verdensmål-udvalget udarbejdede seks indsatsområder til boligpolitikken, som er: 1. Boliger til alle – varieret boligudbud. 2. Liv i landsbyer og landdistrikter. 3. Klima- og miljøvenligt byggeri – nybyggeri og renovering. 4. Grønne forbindelser – binde land og by sammen. 5. Plads til vildskab – grønne boligområder. 6. Strategisk udvikling.

Den nye boligpolitik har været i otte ugers høring, hvor der kom to høringssvar.
rmh

Boligpolitisk vision:

Stevns Kommune tilbyder et godt hjem til alle i attraktive boliger til alle aldre og livssituationer. Boligerne ligger i velfungerende lokalsamfund i land og by med god adgang til naturen.

Skriv en kommentar