(Last Updated On: 26. marts 2021)

Men Stevns har færrest afskedigelsessager

Af Klaus Slavensky

Socialudvalgsformand Henning Urban Dam (S) glæder sig over, at Stevns bonner positivt ud i FOA-undersøgelse. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Omsorg: Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, som primært har medlemmer ansat i den offentlige sektor, har netop lavet en undersøgelse, som viser at på knap fire år har landets kommuner givet over 8.000 social- og sundhedsansatte en fyreseddel.

Dette på trods af, at det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt ansatte til pleje af et stigende antal ældre.

Fagforbund chokeret

FOA undrer sig over dette paradoks, som for Sjællands vedkommende viser, at over 1.000 FOA-medlemmer, primært ansatte på ældreområdet i sjællandske kommuner, er blevet sagt op.

Mens kommunerne på Sjælland med den ene hånd begræder ikke at kunne skaffe ansatte nok til at drage omsorg for det stigende antal plejetrængende ældre, deler de med den anden hånd stribevis af fyresedler ud til medarbejdere netop inden for ældreplejen, lyder det fra FOA.

– Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør. Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor og stadig stigende mangel på social- og sundhedspersonale i takt med, at vi bliver flere ældre borgere i samfundet, siger formand for FOA Mona Striib.

Buh til Faxe
Bravo til Stevns

Helt konkret har de sjællandske kommuner i perioden fra januar 2017 til oktober i fjor rejst 1.124 afskedigelsessager mod kommunalt ansatte FOA-medlemmer i social- og sundhedssektoren, svarende til knap 14 procent af FOA’s medlemmer på området.

Af dem er langt størsteparten ansat i ældreplejen ved plejecentre, plejehjem og i hjemmeplejen. Men sådan er det ikke på Stevns, der er den af samtlige landets kommuner, der har haft færrest afskedigelsessager.

– Opgørelsen viser, at der er store forskelle på, hvor flittigt kommunerne på Sjælland deler fyresedler ud. I Stevns Kommune, der har haft færrest afskedigelsessager, svarer antallet af afskedigelsessager til 2 procent af FOA’s medlemmer i social- og sundhedssektoren, mens tallet i Faxe Kommune ligger helt oppe på knap 24 procent, siger Mona Striib.

Omsorgsfuld politik

FOA fremhæver i denne forbindelse således Stevns som ideal-kommune, hvilket modtages med stor tilfredshed fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Stevns:

– Det ligger det mig meget på sinde at medvirke til at skabe et trygt arbejdsmiljø med en tydelig og omsorgsfuld fastholdelsespolitik, siger Henning Urban Dam (S) i en kommentar til undersøgelsen.

– Derfor glæder det mig også, at vi på Stevns i FOA`s undersøgelse ligger på et niveau, som jeg anser for meget ansvarligt. En stor tak skal lyde til alle på området for deres arbejde med at skabe god service til borgerne og bidrage til det gode arbejdsmiljø, understreger den socialdemokratiske udvalgsformand.

Skriv en kommentar