(Last Updated On: 1. november 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 44 besøgte vi kommunikationskonsulenten.

Kommunen er også Thomas

Okay. Lad os starte med ordet kommunikation, som kommer af latin communicatio, “meddelelse”, og af communicare, “udveksle meddelelser, gøre fælles, dele med nogen”.

Allerede i 1920’erne begyndte teorier om kommunikation at blive videnskab. Efter anden verdenskrig fulgte den ene kommunikationsmodel efter den anden, og i dag er begrebet daglig tale, med over 70 uddannelsesinstitutioner i Danmark, som tilbyder kommunikationsuddannelser.

En af dem er Roskilde Universitet, og Stevns Kommunes kommunikationskonsulent, Thomas Meyhoff, blev uddannet fra RUC i 1997.

Forståeligt dansk

Den tidligere Vallø-dreng har været 12 år i jobbet. Inden da var han otte år i Team-Danmark.

– Jeg blev ansat i 2005 og fik min ilddåb ved at blive kastet ind i Danmarks største forandringsproces, fortæller Thomas og henviser til kommunesammenlægningen af “gamle” Stevns og Vallø. Hans primære arbejde var at kommunikere alle forandringer internt til medarbejderne i begge kommuner.

I dag kan det “nye” Stevns fejre 10-års jubilæum, og ifølge Thomas fylder den eksterne kommunikation med borgerne mest i hans hverdag.

Han er bl.a. tovholder på kommunens hjemmeside, hvis seks redaktører formidler alle de forskellige områder til offentligheden, således at kommunens seks overordnede centre løbende fodrer fagligheden inden for “Skole & Pasning”, “Familie & Seniorliv”, “Trafik & Veje”, “Arbejde & Ledighed”, “Sundhed & Sygdom”, kultur og meget mere.

– Vi arbejder meget med sprogformidling, forklarer Thomas og uddyber:

– Fag- og lovsprog skal “oversættes” til forståeligt dansk, og så arbejder vi med større fokus på, hvordan folk kan finde og selv løse de forhold, de har behov for.

Thomas oplyser, at de har “ryddet op” på stevns.dk og barberet ca. 3.000 netsider ned til godt 350 for at gøre indholdet mere transparent. Lige nu arbejdes på, at forbedre søgefunktionen på stevns.dk

Decentral kommunikation

Online medier spiller en større rolle i mange danskeres hverdag, men Stevns Kommune har bevidst fravalgt apps til mobiltelefoner, fordi kommunen ikke har ret mange områder, hvor indholdet skal bruges igen og igen.

– Du skriver jo kun dit barn op til en daginstitution én gang, som Thomas siger.

Foruden netmediet favner kommunikationen også “gammeldags” metoder med møder, tryksager og plakater.

– Jeg har måske hånd på en promille af kommunens kommunikation, siger Thomas og fremhæver platformene BørneIntra og ForældreIntra, som noget af den kommunikation, der foregår som direkte mellem borgerne og kommunens ansatte. Derfor handler en stor del af hans arbejde i at hjælpe med at understøtte den kommunikation, som sker decentralt.

En centralt styret kommunikation ville kræve flere end de to ansatte vi er, mener Thomas, der altid er parat med råd og vejledning til sine kommunale kolleger.

– Vi klæder de ansatte på til at kunne selv, med sparring, skrivekurser osv., også i den interne kommunikation. Den faglige viden kan være svær at formidle, og hensigten skal være tydelig og forståelig for borgerne. Og det er, som der står i lærebogen: “God intern kommunikation er en forudsætning for en god ekstern kommunikation”, fastslår Thomas med et smil.

Borgerne er i centrum

Der er ikke mange dage, som ligner hinanden, og ofte har han lavet noget andet, når han går hjem end det, han planlagde, da han kom om morgenen.

Der kan f.eks. komme spørgsmål på de sociale medier eller sager i pressen, som skal løses her og nu.

Thomas laver ikke kommunikationsarbejde for de enkelte partier i kommunalbestyrelsen, han formidler alene det, som kommunalbestyrelsen eller udvalg beslutter.

Gråzoner? Balancegang? Thomas svarer diplomatisk:

– Det er fakta, som er det væsentligste, og hvad de betyder for borgerne.

Jo, uafhængigheden er lakmusprøven. Et andet aspekt er “at være på”.

– Det bliver en livsstil at have et 24-timers job. En stormflod venter ikke på, at jeg kommer på arbejde næste dag, som han siger.

Vild med tegneserier

Lidt fritid bliver det dog til for “friluftstossen”, som Thomas titulerer sig selv på grund af vandreture, havkajak og langrend.

Og så er han tegneseriefreak med over tusinde album i samlingen. Han er vild med “Steen og Stoffer”, hvilket giver faglig mening, al den stund at drengen Steen er både intelligent, fantasifuld og har et formidabelt ordforråd.

Offentlig kommunikation er nært forbundet med demokratiet og er både en pligt og en mulighed.

Thomas er en offentlig kommunikatør, som arbejder på en taktfuld og respektfuld måde. Det er udtryk for faglighed og professionalisme. Og hvad mere kan man ønske sig af en kommunal kommunikationskonsulent.
sky

 

Tidligere artikler i serien:

Skriv en kommentar