(Last Updated On: 2. februar 2018)

Den konservative bestyrelse efter generalforsamlingen. Fra venstre: Peter Revald, Lasse Olsen (formand), Anne-Sofie Høgenhaug, Bo Kjeldsmark, Peter Tøt, Michael Rudkjøbing og Kenni Bech Jensen Toft.

Stevns: “Jeg er ikke så konservativ at det gør noget”, sagde den tidligere konservative statsminister Poul Schlüter i 1973. Senere er han citeret for at sige “Halvfems procent af den danske befolkning er konservative, de ved det bare ikke”.

Uanset hvordan man end betragter det at være konservativ, så må man formode, at Det Konservative Folkeparti på Stevns er godt tilfredse.

»Det skal fandeme fejres«

De konservative har netop holdt generalforsamling, og det skete i kølvandet på et kommunalvalg, der sikrede partiet to pladser i kommunalbestyrelsen, nemlig stole til Mikkel Lundemann Rasmussen og Ellen Knudsen.

Ifølge Dagbladet betød det, at de trak sig fra bestyrelsen, og i deres sted blev Anne-Sofie Høgenhaug og Peter Tøt valgt for ét år.

Lasse Olsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Formandens beretning var skrevet med den positive pen. Ifølge Dagbladet lød det bramfrit fra Lasse Olsen:

– Vi er gået 40 procent frem ved valget. Målet er indfriet, det skal fandeme fejres.

Konstitueringen om borgmesterstolen blev også berørt, og Mikkel Lundemann Rasmussen konkluderede, at det nye flertal har vist, at det kan samarbejde, og roste Steen S. Hansen (S) for at være ordholden.

– Nu er der ikke længere politiks kaos på Stevns, sagde han.

sky

 

Skriv en kommentar