(Last Updated On: 26. november 2014)

Af: Klaus Kroll
Formand for De Konservative på Stevns

10-12 nye vækstvirksomheder og 400 nye job på Stevns kunne afløse Steen Nielsen (S) dommedagspolitik. Det bliver ikke skabt over natten og sikkert heller ikke inden næste kommunalvalg, men det skal ikke afholde os fra at prøve.

Tag bilen eller cyklen og kør igennem industriområdet i Hårlev og derefter området mellem Store Heddinge og Højerup, hvilket vil bekræfte det faktum, at vi har haft en urimelig stor afgang af industrivirksomheder på Stevns.

Det konservative folkeparti på Stevns fremlægger i januar to separate ideoplæg, med det formål at tiltrække nye virksomheder og dermed skabe grundlaget for fremtidens job på Stevns.

Omfordelingspolitikken er desværre blevet hellig for Steen Nielsen, hvilket må være et symptom på at han ikke evner at fremlægge reelle vækstplaner og initiativer, der kan sikre en bæredygtig udvikling.

Den manglende vilje til at fremlægge konkrete planer står en anelse i kontrast til valgløftet om 1000 nye arbejdspladser på 10 år, som blev fremført ved sidste kommunalvalg. Vi har på Stevns en ganske fornuftig mulighed for at udvikle vores erhverv, da vi modsat Gentofte ikke er fuldt udbyggede og stadig har en række primær erhverv og samtidig har mulighed for at videreudvikle vores industri- og erhvervsområder. Derudover har vi, modsat Ishøj, en unik natur der kan skabe et grundlag for en turisme og oplevelsesindustri. Når jeg beskyldes for at være virkelighedsfjern mener jeg, ikke overraskende, det modsatte da jeg mener at kunne se mulighederne frem for begrænsningerne.

Skriv en kommentar