(Last Updated On: 7. april 2015)

Thor-G

Thor Grønbæk, formand for Social- og Sundhedsudvalget, stemte nej til at støtte fælleskommunale turismeselskab ”Visit-Sydsjælland-Møn” økonomisk, fordi stednavnet ”Stevns” ikke indgår i selskabets navn. (Foto: Arkivfoto)

Konservative stemte nej til at yde økonomisk støtte til det nye turismeselskab,
fordi ”Stevns” ikke indgår i selskabsnavnet

STEVNS: Konservative Folkeparti kunne ikke stemme for, at Stevns Kommune de næste fire år vil bruge samlet 6,4 mio. kr. til det fælleskommunale turistselskab ”Visit-Sydsjælland-Møn. ”Vi kan ikke kan finde et fornuftigt argument for at skulle finansiere et samarbejde, hvor ”Stevns” ikke indgår i navnet, men kun fremhæver Møn og Møns Klint”, sagde Thor Grønbæk, C, da kommunalbestyrelsen skulle godken-de, at Stevns afsætter en million kroner om året til det nye fælleskommunale turismeselskab ”Visit-Sydsjælland-Møn”. Thor Grønbæk fremhævede, at udenlandske turister som udgangspunkt vil forbinde Sydsjælland med Lol-land/Falster og naturligvis Møn og Stevns Klint som en del af Storkøbenhavn og Køge. ”Er der blandt de tre øvrige kommuner vilje og lyst til at have Stevns og Verdensnaturarven med i samarbejdet, må det jo også være muligt at ændre navnet. Vil man ikke det, er Stevns jo bare med for at betale”, konstaterede Thor Grønbæk. Hvor går man hen? Borgmester Mogens Haugaard pointerede, at kommunalbestyrelsen – dog ikke Jan Jespersen fra Enhedslisten – den 22. januar havde stemt for navnet på dagsordenen. Herefter tog Steen Nielsen, A, ordet: ”Du er en postgang for sent ude”, sagde han til Thor Grønbæk og fortsatte: ”Jeg har fået flere henvendelser fra borgere, der gerne vil vide, hvor man går hen, hvis man har gode ideer til turisme. Her er et arbejde at gøre. Men er det kommunen, Turistforeningen, turismeselskabet i Vordingborg eller Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, man henvender sig til?”. Varly Jensen fra Dansk Folkeparti var af den overbevisning, at Stevns kommer på dagsordenen i det nye selskab. ”De skal nok få nævnt Stevns. Vi har en positiv indgang til samarbejdet. Vi skal evaluere samarbejdet en gang om året”, anførte Varly Jensen. cs

De fire ejerkommuner af turismeselskabet, Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg bidrager henholdsvis med 950.000 kr., 1.000.000 kr., 2.100.000 kr. og 2.350.000 kr. i 2015. I 2016 til 2018 er bidragene henholdsvis 1 mio. kr., 1 mio. kr., 3.150 kr., og 3.150.000 kr. Jan Jespersen, Enhedslisten, stemte hverken for eller imod punktet. For stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.

Skriv en kommentar