(Last Updated On: 13. august 2019)

Svar til Birgitte J. T. K. Nielsen, Stevns Kommune, angående støj fra De Forenede Dampvaskerier (DFD) i Store Heddinge.

Det er muligt, at DFD har foretaget mange tiltag for at reducere støjgener. Det kan alle vel også forvente når fabrikken udvider midt i et villa kvarter.

Men DFD har bare ikke gjort nok. Det hjælper ikke at dæmpe nogle ting, for at andre ting så støjer endnu mere, f.eks. mere udsugning og flere lastbiler.

Jeg er godt klar over at der er forskellige støjgrænser i døgnet, men hvad hjælper det at måle, når I ikke vil komme ud og måle i ydertimerne?

Hvad med om Stevns Kommune har en god dialog med naboerne til DFD?

Hvad med at få et ingeniørfirma til at opstille computerstyrede decibelmålere, så vi kan få kortlagt støj problemerne?

Huset Lindholmsvej 6 har stået har siden 1940, jeg har været ejer siden 2005. Jeg underskrev skødet velvidende at DFD var nabo, men jeg har ikke skrevet under på at jeg skal bo i konstant støj.

Til sidst vil jeg gerne invitere dig ud hos os, så du selv kan hører støj generne. Du kan komme fra kl. 03.30, vi er oppe, så skal jeg nok have kaffen klar.

Venlig hilsen
Kim Bauer Gylling
Lindholmsvej 6
Store Heddinge

Skriv en kommentar