(Last Updated On: 2. august 2022)

Ekspropriationskommissionen – her med kommissarius Henrik Hansen i forgrunden – svarede på spørgsmål og lyttede til beboernes synspunkter. Selve ekspropriationsforretningen ventes gennemført fra oktober til december i år. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Rødvig: Når Østbanens passagerer i fremtiden stiger på toget på Rødvigs nye station, kommer det ske til at ske på østsiden af sporet. Eneste adgang til den 90 meter lange perron bliver via en cirka 100 meter lang sti langs sporet fra Vemmetoftevej.

Langs stien op til perronen skal de rejsende passere et område med overdækket cykelparkering, ligesom der skal være et offentligt toilet i den ene ende af et velfærdsrum specielt indrettet til loko-førere og billetkontrollører.

Kommer man i bil til den nye station i Rødvig, skal man sætte køretøjet på en ny parkeringsplads på den modsatte side af sporet. Herfra må man gå den korte strækning via Vemmetoftevej hen til stien, der fører op til det ventende tog. Parkeringspladsen vil blive indrettet med to ladestandere til elbiler.

Rødvig sidste stop

Det var nogle af de konkrete nyheder, som beboere i området omkring Thorsvænge og Marmorvej blev budt på, da de onsdag eftermiddag den 29. juni var mødt op til et offentligt møde med Ekspropriationskommissionen, der var ledsaget af en talstærk repræsentation fra rådgivningsvirksomheden Atkins samt fra Lokaltog A/S.

Besigtigelsen i Rødvig var sidste stop på kommissionens to dages rundtur i Stevns Kommune i forbindelse med den forestående renovering af Østbanens skinnenet syd for Køge. Senere er fulgt tilsvarende besigtigelser af strækningerne i henholdsvis Køge og Faxe kommuner.

Kommissionen var ved ankomsten til Rødvig forud for tidsplanen, og den sparede tid blev brugt til en ekstraordinær besigtigelse af den nuværende Rødvig Station, der står til at blive nedlagt, når banen afkortes med cirka 400 meter efter indvielsen af den nye station umiddelbart nord for Vemmetoftevej.

Oplagsplads flyttes

Mødet blev indledt på parkeringspladsen på Marmorvej, og her kunne formanden for Kommissionen: Henrik Hansen oplyse, at reservationen af et areal nord for Sydstevnshallen til oplag af gravemaskiner, materialer mv. under anlægsarbejdet er droppet. I stedet vil entreprenøren – der endnu ikke er udpeget – skulle bruge arealet foran den nuværende Rødvig Station, som til den tid er taget ud af drift. Det indebærer den fordel, at byggematerialer mv. kan transporteres ad de nuværende spor op til byggeområdet ved Vemmetoftevej.

Det viste sig ret hurtigt, at de fleste spørgsmål til projektet ikke gik på selve stationen som på de fysiske ændringer, der påtænkes i landskabet på modsat side af sporet – dvs. mod vest over mod Thorsvænge.

Her blev der fulgt opmærksomt med, da det blev beskrevet, hvordan både Lejdebækken og Junglestien – der begge løber parallelt med sporet – skal flyttes ind i bevoksningen. Det sker for at skabe plads til et vigespor, der dog ikke skal bruges af passagertoget, da Rødvig ikke bliver krydsningsstation på Østbanen. Men der skal være plads til arbejdsmaskiner på skinner, f.eks. i forbindelse med sporvedligeholdelse.

Både Lejdebækken og Junglestien skal flyttes nogle meter ind i bevoksningen mod vest for at give plads til et vigespor ved den nye station. (Foto: Henrik Fisker)

Tager I vores støjværn?

Det bekymrede en mandlig beboer i Thorsvænge:

– Hvorfor eksproprierer I vores træer, når de ikke skal bruges til udvidelse af banelegemet? De er jo vores støjværn, spurgte han.

Svaret var, at det var nødvendigt, fordi Lejdebækken skal lægges om på strækningen over for perronen. Men udgangspunktet er, at vi genskaber den natur, der forsvinder, lovede Atkins’ repræsentanter.

Apropos støjgener ville en anden beboer gerne vide, om togene fremover ville larme mindre, når de passerer.

Svaret er formentlig ja, fordi de stopper ved den nye station i stedet for som i dag at fortsætte til den nuværende station.

– Togene bliver de samme, som I kender i dag. Men skinnerne bliver bedre og vil alt andet lige give mindre friktion, når toget kører på dem, sagde Anders Dissing fra Atkins.

Skinner først, så stationen

Gerhard Nagott (tv.) er formand for Grundejerforeningen Lejdebæk. Han foreslog, at flytningen af Rødvig Station udsættes til en senere fase, når der er kommet styr på hele projektets økonomi. Den bør ikke forsinke udskiftningen af skinnerne på Østbanen, sagde han. (Foto: Henrik Fisker)

Mod mødets slutning tog Gerhard Nagott – der er formand for Grundejerforeningen Lejdebæk, som repræsenterer 62 parceller i området omkring den nye station – ordet:

– Vi ved, at økonomien i hele projektet halter. Der er givet en rammebevilling på 600 millioner kroner, men vi har forstået, at dette beløb på grund af stigende omkostninger ikke slår til. Derfor vil jeg opfordre til, at I får lagt skinnerne først, for det er hovedopgaven. Bagefter kan I så bygge stationen i en senere fase, når der er kommet styr på bevillingerne. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis arbejder går i stå på vejen til Rødvig, fordi pengene er sluppet op, sagde Gerhard Nagott.

Han tilføjede, at han godt var klar over, at det er politisk besluttet at bygge Rødvigs nye station samtidig med skinnerenoveringen. Men den beslutning er der grund til at se på én gang til, mente han.

Men det løb er tilsyneladende kørt. Anders Dissing lod forstå, at hvis man skiller de to byggeprojekter, vil prisen for Rødvigs nye station blive “meget dyrere” i en senere fase.

Han blev suppleret af kommissionsformanden:

– Problemet er, at undergrunden mange steder er fugtig. Så selv om man skubber opgaven med at flytte stationen til senere, skal vi alligevel i gang med at sikre grunden under skinnenettet nu – og så er der ikke sparet meget ved en udsættelse, sagde Henrik Hansen.

 

 

Skriv en kommentar