(Last Updated On: 30. november 2021)

Stevns: Det blev en relativt kort affære, da kommunalbestyrelsen mødtes i Rådsalen torsdag aften i sidste uge. Lige godt 30 minutter tog det alt i alt at behandle de 12 punkter, der var på den åbne del af aftenens dagsorden.

De første ni punkter på dagsordenen blev alle godkendt uden debat. De fleste af punkterne var godkendelse af næste års takster på en række områder – bl.a. for madservice, som ikke ændres i 2022, mens man i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO vil opleve, at forældrebetalingen stiger i takt med pristallet. Også de forskellige takster for privat pasning mm. blev godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden Jette Balslev som Café Stevnens nye repræsentant i Udsatterådet – med bemærkning om, at man gerne ser, at caféens daglige leder indtager posten ved årsskiftet, grundet hendes formodede tætte kontakt til brugerne af det sociale værested.

Hverken Enhedslisten, Konservative eller Nyt Stevns bad om ordet i løbet af den halve time, mens SF’s Jan Jespersen havde kommentarer til whistleblowerordning i Stevns kommune.

Dansk Folkepartis Varly Jensen (der var afbud fra Janne Halvor Jensen) fik videreført følgende kommentar fra Økonomiudvalgsmødet til punktet vedrørende budgetopfølgningen:
O (1) kan ikke anbefale indstillingerne, da der skal være balance mellem driftsudgifter og indtægter.

Og sidste punkt på den åbne dagsorden, godkendelsen af en sammenhængende børne- og ungepolitik, afstedkom et længere indlæg fra Steen Nielsen.

I spørgetiden var der tre spørgsmål fra to af de fremmødte: Nyt Stevns’ formand Poul Erik Brixtofte efterspurgte seneste nyt i Lynetteholmsagen, mens Nye Borgerliges Bolette Sølyst dels spurgte ind til, hvor hurtigt man kan forvente, at der kommer en løsning for Stevns Kommunes autismeklasse ’Solstrålen’, da hun var bekendt med at fem medarbejdere havde sagt op. Hun ville desuden høre, hvad Line Krogh Lay (R) mente med “bæredygtige virksomheder”, som hun flere gange har hørt omtalt i valgkampen.

Efter en kort pause fortsatte kommunalbestyrelsesmedlemmerne med punkterne på den lukkede del af dagsordenen.
rmh

Skriv en kommentar