(Last Updated On: 27. maj 2019)

Stevns: Tidligere på året forhandlede regeringen en ny aftale på plads om folkeskolen med partierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet.

De endelige rammer for lovændringen blev tredjebehandlet og endeligt vedtaget den 2. maj.

Ændringerne betyder blandt andet, at de enkelte kommuner fra næste skoleår har mulighed for at reducere antallet af lektioner for de mindste elever med tre ugentlige lektioner svarende til to timer og et kvarter af skoleugen.

Mere kvalitet

Det kommer også til at gælde for eleverne i 0.-3. klasserne i de stevnske folkeskoler. Et enigt udvalg for Børn-, Unge- og Læring (BUL) besluttede på seneste udvalgsmøde at reducere antallet af ugentlige lektioner i indskolingen, således at eleverne i skoleåret 2019/2020 får 27 undervisningslektioner om ugen. I dag er antallet af ugentlige lektioner 30.

– De kortere skoledage skal give mere kvalitet i undervisningen. Det giver også forældrene en valgmulighed i forhold til andre aktiviteter efter skoletid, sagde udvalgsformand Steen S. Hansen (S).

Mindre variation

Af sagsgennemgangen fremgår, at skolelederne for skoleåret 2019/2020 gerne vil beholde det nuværende timetal for indskolingen. Deres begrundelse er, ’at en nedsættelse af den samlede undervisningstid i indskolingen kan forringe mulighederne for at skabe spændende læringsaktiviteter og varieret undervisning’.

Beslutningen blev kort fremlagt i forbindelse med et pressemøde om Stevns Dagskole, hvor skoleleder for Hotherskolen i Hårlev, René Tuekær, deltog.

– Jeg har kun oplevet en håndfuld forældre, som har givet udtryk for, at de synes, at skoledagen er for lang. Og da har det typisk været forældre til børn, der har gået til eliteidræt eller spillet musik, og der har vi altid fundet ud af det. Men der er formentlig mange forældre, der er glade for, at deres børn får en kortere skoledag, sagde skolederen.

Sparer 444.000 kroner

Beslutningen giver færre undervisnings- og dermed lærertimer, mens antallet af SFO-timer og dermed pædagogtimer stiger. Reduktionen i antallet af undervisningslektioner giver en årlig besparelse på knap 450.000 kroner.

Udgiften til undervisning i klasserne 0.-3. samt specialundervisning falder med 873.000 kroner, mens udgifterne til SFO vil stige med 379.000 kroner, altså en samlet besparelse på 494.000 kroner. Hertil skal dog indregnes 50.000 kroner til at dække opsynet med de elever i indskolingen, der ikke er tilmeldt SFO og derfor skal være under opsyn efter skoletid ind til skolebussen kommer og henter dem.
rmh

(Foto: iris.dk)

Skriv en kommentar