(Last Updated On: 25. januar 2019)

De aktionerende fredningsfolk var bevæbnet med Dannebrog for at markere støtten til dansk natur. Her på Odden, som blev fredet  fordi daværende statsminister Stauning i 1937 sikrede civilsamfundet ret til at foreslå fredninger. Stauning havde i øvrigt sommerhus lige ved Tryggevælde Å og tæt på Odden. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Over 40 stevnsboere trodsede vinterkulden, og markerede søndag den 20. januar, at Danmarks Fredningsforening i 1937 fik retten til at rejse fredningssager i Danmark.

Fredningsforeningen på Stevns havde valgt Odden ved Tryggevældeåens udløb, fordi den var en af de første fredninger på Stevns.

Råber vagt i gevær

Solen skinnede på de fremmødte, selv om det var en mere dyster baggrund, som var årsagen til aktionen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er nemlig i alarmberedskab. Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) vil stoppe den private forenings ret til at rejse fredningssager.

I december måned varslede Dansk Folkeparti et lovforslag, som i bedste George Orwell-nysprog kaldes »en demokratisering af fredningsprocessen«.

Bæredygtigt Landbrug bakker op om de borgerlige partiers forslag.

Folketingskandidater

Det gør Socialdemokratiet til gengæld ikke, og folketingskandidat Tanja Larsson (S) lovede, at DN efter et valg vil beholde fredningsretten.

– Det hjælper at sætte fokus på fredninger og miljø, sagde hun.

Hun var ikke den eneste folketingskandidat. Både Radikale, SF og Enhedslisten havde fundet vej til Strøby Egede.

Line Krogh Lay (R) udtrykte bekymring for at fratage DN fredningsretten.

– Mange steder i Danmark er det DN’s fremsynede fredninger, som har bevaret kostbar natur, lød det fra kommunalbestyrelsesmedlemmet, som også er de radikales folketingskandidat.

Støtter DN’s fredningsret

Enhedslisten havde også sendt en folketingskandidat, som sidder i kommunalbestyrelsen på Stevns.

– Der er blevet mindre natur i Danmark, og hvis vi ikke får et paradigmeskifte, så risikerer vi masseudryddelse af både natur og dyrearter, sagde Sejer Folke (Ø).

– Det er en kamp mellem fællesskabets interesser i at få mere natur og diversitet og så økonomiske interesser om det modsatte, mente Sejer Folke.

Venstrefløjen var også repræsenteret af SF’s Michael Graakjær, som ville kæmpe for flere penge til flere fredninger:

– For Danmark er et af de lande, som freder mindst, lød det fra SF, der kaldte regeringens politik på området en skandale.

Hele naturen berøres

Den lokale DN-formand, Michael Løvendal Kruse, takkede alle for fremmødet, der sluttede med en rundtur på Odden, som efter hans opfattelse ville have været boligområde i dag, såfremt der ikke havde været en fredning for over 80 år siden.

– Forslaget om at fratage DN retten til at rejse fredningssager rammer alle i Danmark. Syv ud af 10 fredninger er lavet af DN i samarbejde med amterne. Hele naturen vil blive berørt og udsat, hvis man alene overlader fredningssager til myndighederne, understregede Michael Kruse.

Danmarks Naturfredningsforening havde arrangeret 38 lignende aktioner andre steder i Danmark.

sky

 

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse, uddelte flag og teksten til »Der er et yndigt land«, som blev sunget over hele Danmark, da foreningen aktionerede 38 steder i landet, også på Odden i Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky)

 

Skriv en kommentar